Borlänge kommun

Sociala insatsgrupper, SIG

I Borlänge kommun arbetar vi med konceptet sociala insatsgrupper (SIG). SIG vänder sig till de ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil, där målet är att hejda en kriminell utveckling samt att underlätta avhopp från kriminella nätverk/gäng.

Om panikknappen "Lämna sidan snabbt"

SIG är en insats som ges till unga i åldern 15-25 år och har fokus på samverkan kring ungdomens behov, där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga och ansvarar för att insatsen följs upp. Det arbete och de insatser som görs för ungdomen sker utifrån myndigheternas/aktörernas ordinarie verksamhet. Ungdomen själv kan önska en kontaktperson i SIG som representerar en annan myndighet eller aktör än socialtjänsten, exempelvis en fältassistent.

Insatsen startas genom ett samtycke från ungdomen eller dennes vårdnadshavare. Samtycket kan inhämtas av såväl socialtjänst, polis som andra myndigheter och aktörer. Samtliga myndigheter har tystnadsplikt.

Polisen, sociala insatsgrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriminalvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomspsykiatrin, Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen vad är sociala insatsgrupper Pdf, 661.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska broschyr.pdf Pdf, 57.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska samtyckesblankett Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arabiska broschyr Pdf, 384.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Arabiska samtyckesblankett Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurmanji broschyr Pdf, 274.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurmanji samtyckesblankett Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Persiska broschyr Pdf, 39.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Persiska samtyckesblankett Pdf, 233.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Somaliska broschyr Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Somaliska samtyckesblankett Pdf, 82.1 kB, öppnas i nytt fönster.