Borlänge kommuns logotyp

Missbruk och beroende

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk.

Beroendegruppen – för vuxna

Socialförvaltningens beroendegrupp arbetar med vuxnas alkohol- och/eller drogproblematik samt spel om pengar.

Ta kontakt med socialförvaltningens gemensamma mottagning via Borlänge kommuns servicecenter för att få vägledning kring stöd och behandling. Vi utreder dina behov och beslutar i samråd med dig om vilka insatser som är lämpliga. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken behandlingsinsats som blir aktuell.

Är du orolig för någon?

Är du orolig för någon som använder alkohol, droger eller spel om pengar kan du göra en orosanmälan till individ- och familjeomsorgens gemensamma mottagning.

Orosanmälan för vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppenvården Svea

Har du spel-, alkohol- eller drogrelaterade problem? Är tiden inne för en förändring?

För vuxna som har ett missbruk eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Öppenvård ger möjlighet att bli kvar i sin normala miljö med arbete och socialt umgänge.

Metoder och behandlingsprogram

Missbruksvård ska, likt all annan vård, bygga på vetenskap och väl beprövade metoder. Socialstyrelsen ger återkommande anvisningar i sina nationella riktlinjer för missbruksvården.

Så går det till:

  • För att få öppenvårdens insatser behöver du ett beslut från socialtjänsten.
  • En individuell planering görs tillsammans med socialsekreterare.
  • Du har även möjlighet att erbjudas rådgivning, information utan ansökan, max fem samtal. Ring öppenvårdens mottagningstelefon, den är öppen tisdagar och torsdagar mellan 9:30-11:30 (se telefonnummer nedan).

Kontakt, Öppenvården Svea

Telefon: 0243 - 662 07

Stöd till barn och ungdomar

Om du är under 18 år finns det speciella grupper för barn och unga som kan hjälpa till med stöd (se länken nedan).
Barn- och familjeenheten