Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Bostället och Härberget
Besöksadress Täppgatan 34
Telefon 0243-666 98
Dela sidan på sociala medier

Bostället och Härberget

Här finner du information om boendestöd.

Bostället 

Bostället är ett boende för hemlösa personer som har eller har haft missbruksproblematik. Det finns 13 platser. De boende har eget rum med badrum. Gemensamma utrymmen är TV-rum, matsal och kök. De boende har även tillgång till ett litet pentry.

Boendet är nyktert och drogfritt. Plats på Bostället ges via ett beslut om bistånd från socialsekreterare på Missbruksenheten.

Härberget
Under Boställets tak finns även ett akutboende med 4 platser, som riktar sig till samma målgrupp som Bostället. Där kan man få tak över huvudet över natten. Vill man sova på akutboendet tar man kontakt med handläggare på försörjningsstödsenheten, missbruksenheten eller socialjouren (utanför kontorstid) och ansöker om tak över huvudet för natten. Personalen som arbetar på akutboendet får av handläggaren veta att du kommer och du får tillgång till din plats mellan klockan 18.30-20.00 på kvällen. Utgång sker senast klockan 08.30 på morgonen. Vid övernattning på akutboendet bjuds man på fika. Det krävs ingen nykter- och drogfrihet.

Sidan senast uppdaterad