Borlänge kommun

Ideella stödorganisationer

Här kan du läsa mer om ideella organisationer som hjälper personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Anonyma alkoholister, AA

Gäller missbruket alkohol kan du ta kontakt med Anonyma Alkoholister i Borlänge. Här kan du få stöd genom att träffa personer i liknande situationer. Hit kan du vända dig även som anhörig.

För mer information om hur du kommer i kontakt med AA i Borlänge klicka på länken nedan.

Anonyma Alkoholister, AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma Narkomaner, NA

NA är en samling män och kvinnor som träffas flera gånger i veckan. Genom att söka stöd hos varandra hjälps de åt för att underlätta det drogfria livet. Att besöka ett möte en första gång binder dig inte till något, du bestämmer själv hur ofta och om du vill vara med under mötena. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda droger.

Telefonnummer: 0771-13 80 00

Anonyma Narkomaner, NA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxna barn till alkoholister, ACA

Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister) vänder sig till personer som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden.

Telefonnummer: 0703-12 11 81

Al-Anon

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Telefonnummer: 08-643 13 93

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

En förening finns lokalt i Borlänge. Där ges råd och stöd till spelberoende och anhöriga/medberoende genom enskilda samtal och i självhjälpsgrupper. Grupperna leds av resurspersoner med egen erfarenhet av spelberoende eller av att ha varit anhörig/medberoende till en spelberoende person.

Spelberoendes förening Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelberoendes Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sällskapet Länkarna i Borlänge

Länkarna är en ideell frivilligorganisation som är partipolitisk och religiöst obunden, den står öppen för alla som vill komma ifrån sitt missbruk.

Länkarna vill vara en hjälp för människor som har problem med alkohol, narkotika eller andra former av kemiskt missbruk.

Länkarna erbjuder hjälp till medberoende till den alkohol/drogberoende genom särskild samtalsgrupp för medberoende.

Länkarnas 7 Punkter utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapen Länkarna i Sverige. Detta program används för att medlemmar skall uppnå nykterhet/drogfrihet och behålla den, samt få ett bra socialt fungerande liv ute i samhället.

Sällskapet Länkarna Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

X-CONS

En ideell organisation där fd kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella samt missbrukare till ett hederligt och drogfritt liv.

Telefonnummer: 073-993 66 41

Verdandi

Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor. Verdandi arbetar med kamratstöd, opinionsbildning, nätverksarbete och organisering av utsatt grupper.

Telefonnummer: 08-642 28 80