Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Information om lustgas

Användningen av lustgas som berusningsmedel har ökat kraftigt i Borlänge på senare tid. Varje vecka hittas stora mängder tomma lustgastuber i Borlänge. Lustgasen, som ger ett kortvarigt rus, är inte narkotikaklassat men kan ändå vara farligt och är beroendeframkallande.

Vad är lustgas?

Lustgas är en gas som används inom sjukvården för dess smärtstillande och
bedövande effekter, eller i kombination med mer potenta anestesimedel vid
narkos. När lustgas används inom sjukvården blandas den alltid med tillräcklig syrgasblandning för att undvika syrebrist, som leder till medvetslöshet
och risk för bestående skador. Lustgas används också för att ersätta luft vid
förpackning av livsmedel eller som drivgas i gräddsifoner

Hur fungerar det?

Lustgasen kan både köpas i små silverfärgade patroner och även stora blå
patroner. Gasen inhaleras ofta direkt från patronen eller via en ballong. Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det
kan även ge smärtlindring och hallucinationer. Lustgaspatroner finns att köpa både i butik och på nätet eftersom det är en laglig substans. Flera webbsidor erbjuder även hemkörning.

Vad kan jag göra som vuxen?

Prata med ungdomar i er närhet om riskerna och faran med att använda
lustgas. Var observant på om ni hittar gasbehållare

Riskerna med lustgas

  • När gasen inhalerats direkt från gastuber får personen i sig en koncentrerad gas till skillnad mot vad man får på sjukhuset där gasen är blandad med syrgas.
  • Den främsta risken med lustgas är syrebrist vid inandning. De kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas. Till exempel dämpas kräkreflexen eller reflexen att ta emot sig vid ett fall. Dödsfall har inträffat på grund av den syrebrist som kan uppstå vid inandning av koncentrerad lustgas.
  • Riskerna med lustgas ökar när det används samtidigt som andra droger eller alkohol. Det är vanligt att kombinera med exempelvis alkohol eller cannabis för en starkare effekt.
  • Det går inte att säga hur mycket man kan få i sig utan att det är farligt, det varierar från person till person samt i vilken koncentration man får i sig gasen.
  • Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna.
  • Långvarig, upprepad användning kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen genom att den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras. Extra riskabelt är användningen hos de som redan har B12- brist.

Är du orolig eller har frågor?

Är du orolig eller har frågor om lustgas, eller andra droger, så finns det flera
olika stödfunktioner som du kan vända dig till.

Ex-it 2.0, rådgivning missbruk och kriminalitet

Ex-it 2.0 är en öppenvårdsverksamhet som har sitt fokus på olika former av
missbruk och kriminalitet hos unga. Ex-it 2.0 vänder sig till ungdomar mellan
13-21 år och berörda anhöriga. Kontaktuppgifter och mer information finner du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fältassistenterna

Fältgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande bland barn
och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk, mobbing och andra negativa yttringar. Kontaktuppgifter och mer information finner du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppenvårdens Alkohol och drogrådgivning

Arbetar för vuxna som har ett missbruk eller är beroende av alkohol, narkotika
eller spel om pengar. Hit kan du vända dig om du är över 18 år eller om du som
anhörig behöver stöd. Kontaktuppgifter och mer information finner du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.