Borlänge kommuns logotyp

Stödboenden

Här hittar du information om stödboenden för personer med missbruks- eller beroendeproblematik i Borlänge kommun.

Stödboende är en insats för Borlängebor som i stora drag ska klara av att sköta sin vardag, men med stöd av boendepersonal.

Stödboende som insats

Borlängebon med stödboende som insats har en egen lägenhet med kök, kokvrå eller tillgång till gemensamt kök samt tillgång till gemensamhetsutrymme. Stödet kan bland annat bestå i att göra budget, lära sig laga mat, städa och tvätta och/eller få till fungerande och hälsosamma rutiner i vardagen.

Insatsen i sig är inte behandlande, men kan kombineras med behandlande insatser från öppenvården. Insatsen beviljas efter en utförlig matchning och bedömning av inskrivningsansvarig samordnare. Målet är att Borlängebon ska komma ut i eget boende och egen försörjning.

Norränge stödboende

Norränge är ett drogfritt stödboende för vuxna, från 21 år, med samsjuklighet. Borlängebon har här en psykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning i kombination med beroendeproblematik. Norränge är lämpat för både män och kvinnor och boendet är bemannat dygnet runt. En förutsättning för placering på Norränge är att Borlängebon ska vara drog- och alkoholfri.

Västanäng stödboende

Västanäng är ett stödboende för vuxna från 21 års ålder, främst med missbruksproblematik. Västanäng är lämpat för både män och kvinnor. En förutsättning för placering på Västanäng är att Borlängebon är drog- och alkoholfri.

Stoltzen HVB*

*) HVB = Hem för vård eller boende

Stoltzen är ett behandlingshem som arbetar med kvinnor och män från 21 år med beroendeproblematik av något slag. På Stoltzen utgår man från 12-stegsbehandling i kombination med KBT (kognitiv beteendeterapi). Behandlingen sker vanligtvis i grupp. Programmet består av en 3 månader lång behandling, varefter Stoltzen erbjuder ett eftervårdsprogram som sträcker sig ett år framåt.

Akutboende

Förutom ovan nämnda stödboenden finns även ett akutboende i Borlänge.

Akutboendet är ett boende för Borlängebor som behöver ”tak över huvudet” för natten. Socialsekreterare beviljar plats dag för dag (undantag helger/storhelger).