Borlänge kommuns logotyp

Västanäng och Akutboendet

Här hittar du information om boendestöd i Borlänge kommun.

Västanäng 

Västanäng är ett boende för hemlösa personer som har eller har haft missbruksproblematik. Det finns 25 platser. De boende har eget rum med badrum. Gemensamma utrymmen är TV-rum, matsal och kök. 

Boendet är nyktert och drogfritt. Plats på Västanäng ges via ett beslut om bistånd från socialsekreterare på Missbruksenheten.

Akutboendet

På Akutboendet finns 8 platser, som riktar sig till samma målgrupp som Västanäng. Där kan man få tak över huvudet över natten. Vill man sova på akutboendet tar man kontakt med handläggare på försörjningsstödsenheten, missbruksenheten eller socialjouren (utanför kontorstid) och ansöker om tak över huvudet för natten.

Personalen som arbetar på akutboendet får av handläggaren veta att du kommer och du får tillgång till din plats klockan 18.00 på kvällen. Utgång sker senast klockan 08.30 på morgonen. Vid övernattning på akutboendet bjuds man på fika. Det krävs ingen drogfrihet för att få övernatta på boendet.