Omsorgsnämnden
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Omsorgspriset

Kommunens årliga omsorgspris delas ut till en enskild medarbetare, grupp eller ett arbetslag inom sociala sektorn i Borlänge kommun.

Omsorgsnämnden har delat ut priset sedan 2013 för att uppmärksamma goda insatser inom det kommunala arbetet med vård och omsorg. Utöver äran får vinnaren/vinnarna  25 000 kronor till kompetensutveckling.  

Pristagare utses utifrån...

...att en eller flera av följande kriterier uppfylls:

  • bidragit till livskvalitet
  • skapat arbetsglädje
  • entusiasmerat brukare och/eller medarbetare
  • visat på goda resultat
  • ha ett helhetsperspektiv
  • utfört insatser utöver det vanliga

Vem tycker du ska få priset 2019?

Nomineringar till omsorgspriset kan lämnas av Borlängebor, medarbetare och chefer. Lämna förslag på pristagare med motivering utifrån en eller flera av kriterierna. Förslagen behöver vara inskickade till omsorgsnämnden senast den 30 november 2019.
Nominera ditt förslag via formuläret här nedan.

Prisutdelning av omsorgspriset sker vid kommunfullmäktiges sammanträde februari 2020. 

Nominera till omsorgspriset 2019

Tidigare pristagare

Tidigare pristagare

2018 Roselyne Beaugendre, undersköterska på särskilt boende Nyhöjden

2017 Personalen på gruppboendet Risbindargatan.

2016 Patrik Johansson, handledare daglig verksamhet

2015  Anki Tjulander och Lena Lindkvister, inspiratörer inom äldreomsorg

2014 Boendestödsgrupp (Hagalund, inom LSS) 

2013 Tina Spers, socialpsykiatri

Sidan senast uppdaterad