Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Alternativ till godmanskap

Om en person med hjälpbehov har beslutsförmåga och förstår vad saken gäller så finns det mindre ingripande alternativ till godmanskap. Du kan läsa mer om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt hos Svenska bankföreningen.

Fullmakt

En person som förstår vad saken gäller och har beslutsförmåga kan välja att utge en fullmakt till en person som han/hon litar på. Man väljer själv vilken omfattning som fullmakten ska ha. Det kan vara en fullmakt som omfattar ekonomin eller en mer allmän fullmakt som innebär att fullmaktstagaren får företräda fullmaktsgivaren inom de flesta områden. Fullmakten är giltig så länge som fullmaktsgivaren fortfarande har beslutsförmåga, man säger att den är giltig så länge som fullmaktsgivaren har förmåga att kunna välja att ta tillbaka fullmakten. När fullmaktsgivaren ”har gått in i dimman” så gäller inte fullmakten längre.

Överförmyndaren har inget med fullmakten att göra utan det är en uppgörelse mellan fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Om fullmakten ska omfatta ekonomi rekommenderas att ni kollar med aktuell bank om de vill att ni använder deras egen blankett för fullmakt för bankärenden. 

Anhörigbehörighet

När en anhörig blir sjuk och saknar beslutsförmåga kan du som anhörig ha rätten att företräda denna i vardagliga saker. Att sakna beslutsförmåga är ett juridiskt begrepp som innebär att personen inte längre kan ta till sig av relevant information och fatta informerade beslut när det gäller ekonomi och andra personliga ärenden, exempelvis att klara av att betala räkningar. Att bara behöva lite extra hjälp med olika saker är inte tillräckligt för att anhörigbehörighet ska gälla. Med stöd av anhörigbehörigheten får du hjälpa till med löpande betalningar och vardagsärenden. Du får till exempel inte köpa eller sälja en fastighet/bostadsrätt eller bil, ta lån eller pantsätta egendom, eller hantera fonder, aktier eller andra värdepapper.

De som kan använda sig av anhörigbehörigheten är i tur och ordning:

  1. Make/maka eller sambo
  2. Barn
  3. Barnbarn
  4. Föräldrar
  5. Syskon
  6. Syskonbarn

Om det till exempel finns två barn så företräder ni båda er förälder gemensamt. Ni kan då välja att upprätta en fullmakt för varandra så att ni inte måste gå på banken tillsammans vid varje bankärende.

För att använda anhörigbehörigheten så styrker man sin relation till den enskilde med personbevis från Skatteverket och man kan även behöva visa upp läkarintyg på att den enskilde på grund av sjukdom saknar beslutsförmåga.

Framtidsfullmakt

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du utse en person som i framtiden tar hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du skulle drabbas av sjukdom eller psykisk ohälsa, som gör att du inte kan sköta din ekonomi eller andra personliga ärenden. Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare, och ett komplement till vanliga fullmakter.

Fullmakten kan gälla både personliga och ekonomiska ärenden, och du väljer själv vad du vill att den ska täcka. Det kan exempelvis handla om att betala räkningar och hantera olika typer av avtal, men även villkor för gåvor och förvaltning av tillgångar.

En framtidsfullmakt träder i kraft när personen som har ställt ut den inte längre kan ta hand om de ärenden som fullmakten täcker, ofta på grund av sjukdom eller annat liknande varaktigt tillstånd. Om inget annat anges i fullmakten är det fullmaktshavaren, det vill säga den person som blivit utsedd att ta hand om uppgifterna åt den som drabbats av sjukdom, som bedömer när den träder i kraft. Fullmaktshavaren måste berätta för den enskildes anhöriga att fullmakten trätt i kraft och vad den innehåller.

En framtidsfullmakt kan endast upprättas av en person som fyllt 18 år och som har beslutsförmåga. När fullmakten upprättas måste den bevittnas av två personer på plats som intygar att fullmaktsgivaren var vid sunt förnuft vid upprättandet av fullmakten. Vittnena får inte ha direkt släktskap med fullmaktsgivaren.

Svenska bankföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas.se - fullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas.se - framtidsfullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas.se - anhörigbehörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.