Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Ansöka om god man

En person som har behov av god man kan själv ansöka eller så kan ansökan göras av en närstående. Ansökan ska skickas till tingsrätten tillsammans med ett läkarintyg om godmanskap.

Den som på grund av sitt hälsotillstånd har svårigheter att bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom kan få hjälp av en god man/förvaltare.

Så ansöker du

Du som är i behov av god man kan ansöka själv eller ta hjälp av en nära anhörig. I ansökan är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt svara på de frågor som ställs och motivera behovet av god man eller förvaltare. På blanketten finns också möjlighet att lämna förslag på en god man eller förvaltare.

Tillsammans med ansökan behövs:

  • Om den som ansöker (eller den du ansöker för) förstår vad saken gäller måste den ge ett skriftligt samtycke när det gäller ansökan om god man
  • Ett läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap

Ansökan skickas till tingsrätten . Ansökan handläggs och beslutas av tingsrätten, överförmyndaren deltar i utredningen och eventuellt sammanträde. Handläggningstiden är ofta flera månader, det som tar längst tid är oftast att rekrytera en lämplig god man eller förvaltare till ärendet. Tänk också på att det går mycket snabbare att behandla ansökan om den är komplett.

Blanketter för ansökan

Ansökan om god man till tingsrätten Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förvaltare till tingsrätten Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om god man/förvaltare

En anmälan gör du om du mött någon i din yrkesroll eller som medmänniska (till exempel granne eller vän) lagt märke till att någon är i behov av hjälp. Använd någon av blanketterna nedan.

Anmälan om behov av god man Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om behov av förvaltare Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndaren utreder om det finns behov av god man eller förvaltare och gör i sådant fall en ansökan till tingsrätten som beslutar i ärendet.