Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

För dig som har eller vill ha god man

Kortfattad och lättläst information för dig som själv vill ansöka om en god man eller som redan har en god man eller förvaltare.

Om du har en sjukdom, funktionsnedsättning eller andra svårigheter kan det vara svårt att sköta dina pengar eller bevaka dina rättigheter. Då kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare som kan hjälpa dig med att betala räkningar, söka bidrag, se över ditt boende med mera.

Det är ditt behov av hjälp som styr vad den gode mannen/förvaltaren ska göra. En god man får du bara om du själv vill det, en förvaltare kan du få mot din egen vilja om det finns starka skäl för det.

En god man är en man eller kvinna som hjälper dig i samhället. Ett godmanskap innebär inte att du förlorar några rättigheter, en god man är en person som hjälper dig med det du har svårt att göra själv när det gäller din ekonomi och dina rättigheter.

Du kan få hjälp med din ekonomi, betala räkningar, spara pengar och göra avbetalningsplaner för skulder. En god man kan hjälpa dig att ansöka om bidrag och insatser, t.ex. hemtjänst eller boendestöd. Den kan också hjälpa dig i kontakten med andra myndigheter.

Den gode mannen ska träffa dig så ofta så att han eller hon vet att du mår bra. Normalt träffar du din gode man varannan vecka eller en gång i månaden.

Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det du inte själv klarar av, det du är bra på och klarar av gör du själv.

En förvaltare är också en man eller kvinna som hjälper dig i samhället. En förvaltare kan du få mot din vilja om det finns starka skäl för det. Till exempel om du blir lurad eller utnyttjad av andra kan du få en förvaltare för att skydda dina pengar eller om du inte alls klarar av att själv sköta din ekonomi.

Om du har en förvaltare övertar den vissa av dina rättigheter, du kan till exempel inte komma åt dina konton utan förvaltarens samtycke eller ingå avtal på egen hand.

Skicka in en ansökan via blankett (se länkar längre ned).

Behöver du hjälp med att ansöka kan du till exempel kontakta en närstående, någon du känner, en biståndshandläggare inom socialtjänsten eller en kurator inom psykiatrin som kan hjälpa dig fylla i en ansökan.

Du kan föreslå en god man själv, annars letar överförmyndaren i kommunen efter en god man till dig. Du får träffa personen som vi föreslår innan den blir god man till dig.

Ansökan om god man till tingsrätten Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förvaltare till tingsrätten Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En god man och förvaltare har rätt till ett arvode varje år (rätt att få betalt), i många fall får du betala för din gode man själv. Om du har haft inkomster på mer än ca 120 000 kr eller har tillgångar som är mer än ca 90 000 kr så kommer du få betala arvodet till din gode man. Ibland är det möjligt att få hjälp av Försäkringskassan för att betala arvodet. Det går att ansöka om ett bidrag som heter merkostnadsersättning (tidigare hette det handikappersättning). Om du vill veta mer om reglerna kring vem som ska betala arvodet kan du läsa i häftet ”Rollkoll”. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om merkostnadsersättning.

Rollkoll informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Merkostnadsersättning Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En god man ska hjälpa dig med det du behöver inom ramen för sitt uppdrag. Det är inte en god mans eller förvaltares uppgift att skjutsa dig, handla, byta gardiner eller gå på bio.

Vill du inte längre ha en god man eller förvaltare kan du ansöka om att det ska upphöra. Ansöker gör du till tingsrätten.

Vill du veta mer vad en god man eller förvaltare ska göra kan du läsa i Rollkoll (se länk). Du kan också kontakta överförmyndaren för att få mer information.

Rollkoll informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du klaga på din gode man eller förvaltare? Skriv då till överförmyndaren i din kommun. Om det behövs kan du ta hjälp av personal eller kanske någon närstående. Vet du inte hur du ska göra kan du kontakta överförmyndaren så hjälper vi dig.

När ett klagomål kommer in till överförmyndaren kommer den gode mannen eller förvaltaren få bemöta klagomålet. Den kommer alltså få en möjlighet att läsa, svara och ge sin bild över det som hänt. Därefter kommer överförmyndaren att utreda klagomålet och ta ställning till om någon åtgärd behöver vidtas.