Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Information till ställföreträdare med anledning av coronaviruset

Den 13 mars gick ett mail gick ut till alla ställföreträdare vi har känd mailadress till, angående besöksförbud på vårdinrättningar. Här kan du se vad vi ville informera om genom mailet och vad du som ställföreträdare bör tänka på i nuläget.

Region Dalarnas högsta ledning har fattat beslut om besöksförbud till vårdinrättningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av coronaviruset. Det innebär att vi inom Överförmyndare i samverkan också innefattas av detta besöksförbud.

För att värna om våra riskgrupper uppmanas ni ställföreträdare att begränsa era besök hos huvudmännen, oavsett om de bor på SÄBO, befinner sig på sjukhus eller har en egen villa/lägenhet. Mycket kan vänta eller lösas via telefon eller Skype. Förvaltare och god man kan ringa personal på den vårdavdelning som patienten vårdas på för mer information.

Har du ett besök inbokat hos oss på kontoret, råder inget besöksförbud i dagsläget men vi minskar ner på antalet besök så långt det är möjligt. Vi kan ta mötet via telefon eller skype istället för att reducera smittspridning. Hör av dig om du har funderingar på ett inbokat besök.

Vi har förståelse för om rådande omständigheter försvårar för er att utföra era uppgifter som ställföreträdare. Det gäller i dessa tider att vara så praktisk som möjligt med så lite smittspridning som möjligt. Om du exempelvis behöver göra ett utlägg för att minska smittspridning så går det under dessa omständigheter bra. Dokumentera vad du gör och varför så har vi förståelse för det vid senare redovisning.


Vidare info från förbundsjurist Kalle Larsson, SKR
Kalle Larsson, förbundsjurist vid SKR (Sveriges kommuner och regioner), meddelar:

"Hittills har jag fått frågor kring antal besök en ställföreträdare ”måste” göra hos sin huvudman och där har flera resonerat om att antalet besök eventuellt under denna period kan få bli något mindre utifrån huvudmannens möjligheter eller om hen tillhör en riskgrupp.

Att huvudmannen eventuellt behöver lite mer ekonomiska medel på transaktionskontot än vanligt. Eller att det kanske inte är rimligt att kräva att presumtiv ställföreträdare fysiskt träffar sin presumtiva huvudman i dessa tider.

Migrationsverket har uppmärksammat att någon GM EKB har hänvisat till att vara riskgrupp och därför menat att muntlig asylutredning, åldersbedömning etc ska skjutas på framtiden – här bör kanske GM begära sitt entledigande om de inte kan fullgöra. Det är troligt att sviterna av Covid-19 pågår under en längre tid varmed den unge inte därmed ska få mer utdragen asylutredning."

 

Vaccination covid-19

SKR (Sveriges kommuner och regioner) påminner om att god man och förvaltare inte är behöriga att ge samtycke till vaccination åt sin huvudman. Behandlande läkare eller annan vårdanställd får ta ställning i det enskilda fallet.

 

  • Ingen giltig användare vald.