Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Redovisningsplikt

God man och förvaltares redovisningsskyldighet är lagstadgad i Föräldrabalken. En förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder ska lämnas inom två månader från uppdragets början, och en årsredovisning ska lämnas årligen före den 1 mars.

Som god man/förvaltare är man under tillsyn av kommunens överförmyndare. Om förvaltning av egendom ingår i ställföreträdarens uppdrag har denne redovisningsplikt. Redovisningsplikten gäller oavsett om personen är god man/förvaltare till en anhörig eller en utomstående person.

Vad innebär redovisningsplikten?

Redovisningsplikten innebär att god man/förvaltare från första dagen av sitt förordnande behöver redovisa ekonomin till överförmyndaren. Det börjar med att ställföreträdaren lämnar in en förteckning till överförmyndaren där huvudmannens samtliga tillgångar och skulder tas upp. Förteckningen är lagstadgad och ska lämnas in senast två månader efter förordnande (föräldrabalken 14 kap 1§). Blanketten förteckning finns längst ner på denna sida.

Årsräkning

I redovisningsplikten ingår också att ställföreträdaren varje år ska skicka in en årsräkning till överförmyndaren där allt som ställföreträdaren gjort med huvudmannens ekonomi/egendom under föregående år redovisas. Årsräkningen är lagstadgad och ska lämnas in till överförmyndaren före den 1 mars varje år (föräldrabalken 14 kap 15§). Årsräkningen görs på årsbasis och gäller från 1 januari till den 31 december. En god man/förvaltare som blir förordnad under årets gång redovisar bara från och med det datum den blev förordnad fram till den sista december.

Redovisningsplikten i praktiken (exempel)

Anna blir förordnad som god man för Anders den 14/3 2021. Anna ska då inom två månader (senast 14/5- 2021) lämna in en förteckning till överförmyndaren som visar hur Anders ekonomi såg ut den 14/3.

Under 2021 för Anna anteckningar vad hon gör med Anders ekonomi, egendom och eventuella skulder. Innan den 1/3 2022 ska Anna skicka in en årsräkning till överförmyndaren där hon redovisar allt hon har gjort med Anders ekonomi och egendom mellan 14/3 2021 och 31/12 2021.

Redovisningsplikten fortsätter under hela uppdragets gång om inget annat beslutas.