Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Vill du bli god man?

Är du intresserad av att göra en insats för en medmänniska? Vill du hjälpa någon att bevaka sina rättigheter och sköta sin ekonomi?

Som god man eller förvaltare gör du en väldigt viktig insats både för den du företräder och för samhället. Ofta är den hjälpen helt avgörande för personen i fråga, tyvärr är det många som får vänta länge på att få en god man eller förvaltare. Det är alltid ett stort behov av fler som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp. Behovet är särskilt stort för personer med psykiska funktionshinder och yngre personer.

Så kan du bli god man

Om du vill bli god man kan du fylla i en intresseanmälan (se länk längst ner på sidan). När du skickar in intresseanmälan kommer den till oss på överförmyndaren. När vi fått in ett antal kallar vi till en informationsträff där du får veta mer om uppdraget och vad det innebär att vara god man/förvaltare. Förutom information innan du tar åt dig ett uppdrag kommer du också löpande under ditt uppdrag att bjudas in till utbildningar.

För att bli god man krävs att du:

  • är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig
  • inte förekommer i polisens belastningsregister eller hos kronofogden
  • har allmän kännedom om vardagsekonomi och samhället i stort

Som god man och förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode. Överförmyndaren beslutar om arvode i varje enskilt fall utifrån riktlinjer från kommunfullmäktige samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Uppdraget

Uppdragen varierar mycket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, huvudmannens förmåga, behov och så vidare men det kan innebära:

1. Bevaka rätt

Bevaka rätt handlar om att tillvarata den enskildes rättigheter. Det kan dels vara speciella rättshandlingar såsom att ingå avtal, förhandla om avbetalningsplaner men det kan också vara att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter. Det kan exempelvis handla om att ansöka till försäkringskassan om bidrag, ansöka om hjälpinsatser hos kommunen eller överklaga beslut.

2. Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär förvaltning av huvudmannens tillgångar. Ta hand om inkomster, betala räkningar, lämna medel till huvudmannen, göra budget, förvalta kapital och fastigheter och prioritera i ekonomin.

3. Sörja för person

Sörja för person innebär att god man är en intressebevakare över mer personliga frågor. Här ska ställföreträdaren se till så att huvudmannen får god vård och omsorg. En viktig del är att ställföreträdaren besöker sin huvudman för att se hur den har det, det är en förutsättning för att också kunna sköta övriga delar av uppdraget.

Vad en god man ska göra

  • Handha inkomster
  • Betala räkningar
  • Göra ansökningar om insatser och bidrag
  • Överklaga beslut
  • Besöka huvudmannen
  • Se till så att huvudmannen har god vård och omsorg.

Vad en god man inte ska göra

Fika, gå på stan, handla kläder, ordna tårta till födelsedag, köpa julklappar, följa med till läkare, byta gardiner, påsk pynta, packa vid flytt eller liknande. En god man kan sägas vara en möjliggörare, inte en genomförare.

En person som är god man får naturligtvis följa med sin huvudman och göra ovanstående saker, men då gör man inte det som god man utan som medmänniska, arvode kommer inte utgå för detta.

Nya ärenden eller byte av god man

Som god man kan du få antingen ett nytt ärende, det vill säga ett ärende där personen i fråga inte redan har eller haft god man tidigare, eller ett byte där personen har en god man/förvaltare idag som av någon anledning inte kan eller vill fortsätta. Nya ärenden beslutas av tingsrätten medan det vid byte av god man beslutas av överförmyndaren.

Intresseanmälan för att bli god man

Rollkolls informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.