Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Informationsmaterial

Här hittar du dokument med bra information för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Information vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt (pdf, 128 kb)PDF

Överförmyndaren måste lämna samtycke till försäljning och köp av fastighet eller bostadsrätt. Här kan du se vilka handlingar du behöver lämna in.

Information om dödsboförvaltning (pdf, 222 kb)PDF

Om en nära anhörig till din huvudman avlider så kan du som god man eller förvaltare behöva bevaka din huvudmans rättigheter i samband med bouppteckning och arvskifte. Överförmyndaren måste lämna samtycke till arvskiftet.

Bankärenden för vuxen med god man - faktablad (pdf, 1019 kb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bankärenden för personer med förvaltare - faktablad (pdf, 853 kb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barns tillgångar - faktablad (pdf, 914 kb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna - fördjupad information (pdf, 4325 kb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behörighet för anhöriga vid bankaffärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidsfullmakt - faktablad (pdf, 627 kb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyr: Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man eller förvaltare?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare? (pdf, 2309 kb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

Här finns länkar till andra hemsidor med information för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Skatteverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På skatteverkets hemsida finner du viktig information om hur du gör när huvudmannen ska betala ditt arvode. Där finns också information om hur du gör för att få huvudmannens post till din adress.

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På försäkringskassans hemsida hittar du information om merkostnadsersättning (som ersatt handikappersättning). Om din huvudman ska betala arvodet själv så bör du undersöka om det finns möjlighet att din huvudman kan få merkostnadsersättning.

Svenska bankföreningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På svenska bankföreningens hemsida finns många bra faktablad om bankärenden för annans räkning. Bankföreningen är en branschorganisation som nästan alla svenska banker är medlemmar i och deras faktablad har tagits fram gemensamt av medlemsbankerna.

Konsumenternas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På deras sida kan du läsa om fullmakt, framtidsfullmakt,  och anhörigbehörighet. Det finns också enkel information om god man och förvaltare.  

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På deras hemsida finns Rollkoll, ett bra informationsmaterial om vad en god man och förvaltare gör i sitt uppdrag och vad som ligger utanför uppdraget och därmed faller på personal eller anhöriga att hjälpa till med.

Södra dalarnas frivilliga samhällsarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har en lokalförening i södra dalarna där gode män och förvaltare kan stötta varandra och ha erfarenhetsutbyte.