Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Informationsmaterial

Här hittar du dokument med bra information för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Information vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt (pdf, 128 kb) Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndaren måste lämna samtycke till försäljning och köp av fastighet eller bostadsrätt. Här kan du se vilka handlingar du behöver lämna in.

Information om dödsboförvaltning Pdf, 796.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en nära anhörig till din huvudman avlider så kan du som god man eller förvaltare behöva bevaka din huvudmans rättigheter i samband med bouppteckning och arvskifte. Överförmyndaren måste lämna samtycke till arvskiftet.

Användarmanual till Provisum e-tjänst. Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm: God man och förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm: Anhörigbehörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm: Framtidsfullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bankärenden för vuxen med god man - faktablad (pdf, 1019 kb) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bankärenden för personer med förvaltare - faktablad (pdf, 853 kb) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barns tillgångar - faktablad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna - fördjupad information (pdf, 4325 kb) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtidsfullmakt - faktablad (pdf, 627 kb) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr: Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man eller förvaltare? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare? (pdf, 2309 kb) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Min rätt - Din roll. Information om god man för ensamkommande barn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Här finns länkar till andra hemsidor med information för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På skatteverkets hemsida finner du viktig information om hur du gör när huvudmannen ska betala ditt arvode. Där finns också information om hur du gör för att få huvudmannens post till din adress.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På försäkringskassans hemsida hittar du information om hur du ansöker om olika ersättningar för din huvudman, hur du beställer underlag till din årsredovisning m.m.

Svenska bankföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På svenska bankföreningens hemsida finns många bra faktablad om bankärenden för annans räkning. Bankföreningen är en branschorganisation som nästan alla svenska banker är medlemmar i och deras faktablad har tagits fram gemensamt av medlemsbankerna.

Konsumenternas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Konsumenternas sida kan du läsa om fullmakt, framtidsfullmakt,  och anhörigbehörighet. Det finns också enkel information om god man och förvaltare.  

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På deras hemsida finns Rollkoll, ett bra informationsmaterial om vad en god man och förvaltare gör i sitt uppdrag och vad som ligger utanför uppdraget och därmed faller på personal eller anhöriga att hjälpa till med.

Södra dalarnas frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har en lokalförening i södra dalarna där gode män och förvaltare kan stötta varandra och ha erfarenhetsutbyte.

Kronofogdens webbutbildningar om skulder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kronofogden har webbutbildningar för dig som möter eller hjälper någon med ekonomiska problem och skulder.