Borlänge kommuns logotyp

Psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Att det psykiska välbefinnandet skiftar i utvecklingsfaser och andra påfrestningar i livet är normalt.

Många pratar med närmast anhörig eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp, vård eller stöd.

Stöd och hjälp - Vad du kan göra?

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Känner du att det är akut kan du dagtid kontakta landstingets psykiatriska  öppenvårdsmottagning. Kvällar, nätter och helger kan du kontakta landstingets psykiatriska akutmottagning. För mer information se länkar nedan.

Du kan också ringa 112 för att få akut hjälp.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Du som barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller du kanske utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger. För mer information se i vänstermenyn -Information om stöd & hjälp till barn och unga.

Samtalsmottagningen Barn och unga

Samtalsmottagningen Barn och unga är en öppen mottagning inom primärvården för barn och ungdomar mellan 0-17 år och deras familjer.

Samtalsmottagningens uppdrag är att hjälpa barn och unga i åldern 0 till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, samt deras familjer. Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. När man upplever att ens egna resurser inte räcker till är det viktigt att man söker hjälp.

Kontakt

Besöksadress Skomakargatan 18, 781 70 Borlänge.

Öppettider: Måndag-fredag kl. 08:00-16:30

Telefon: 0243 - 49 74 40

Till Samtalsmottagningen kan man vända sig med exempelvis:

 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Ångest
 • Sorg
 • Kriser
 • Psykisk ohälsa hos föräldrar
 • Utagerande beteende (bråk, konflikt, trots)
 • Specifika fobier
 • Ängslan/oro
 • Relationsproblematik (skilsmässa, styvfamiljen)
 • Alkohol- och/eller drogproblematik hos föräldrar
 • Annan psykisk ohälsa

Barn- och ungdomspsykiatrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykiatriska mottagningen i Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177, Psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykiatriska akutmottagningen i Säter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtalsmottagningen barn och unga kan erbjuda

Råd och stödsamtal, bedömning och behandlingar samt föräldrastöd med fokus på barnet eller den unga. Behandling kan ges individuellt men barnet eller den ungas hela omgivning och omständigheter vägs in i den totala bedömningen. För äldre ungdomar som bedöms som mogna kan ibland överenskommelser göras om individuella samtal utan vårdnadshavares kännedom enligt lag. I annat fall krävs oftast en vårdnadshavares godkännande och/eller närvaro.

För mer information om Samtalsmottagning Barn och unga se nedan.

Vill du veta mer om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt? Scrolla ned eller, 

Mer information om stöd och hjälp till barn och unga

Självmordslinjen

Det är den första suicidpreventiva stödlinjen i Sverige som har öppet dygnet runt. Till Självmordslinjen kan människor som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord, ringa, chatta eller mejla anonymt till Minds volontärer dygnet runt, alla dagar. Telefon 90101.

Självmordslinjen-mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO, Ungdomsmottagningen på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.