Borlänge kommuns logotyp

Psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Att det psykiska välbefinnandet skiftar i utvecklingsfaser och andra påfrestningar i livet är normalt.

Många pratar med närmast anhörig eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp, vård eller stöd.

Akuta psykiska problem - kontaktuppgifter till hjälp

Stöd och hjälp

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Känner du att det är akut kan du dagtid kontakta den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kvällar, nätter och helger kan du kontakta den psykiatriska akutmottagningen i Säter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information se länkar nedan.

Du kan också ringa 112 för att få akut hjälp.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Du som barn eller ungdom kan få hjälp och stöd om du mår dåligt i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen, om du utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger.

Information om stöd & hjälp till barn och unga

Samtalsmottagningen Barn och unga

Samtalsmottagningen Barn och unga är en öppen mottagning inom primärvården för barn och ungdomar mellan 6-17 år och deras familjer.

Samtalsmottagningens uppdrag är att hjälpa barn och unga i åldern 6 till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, samt deras familjer. Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. När man upplever att ens egna resurser inte räcker till är det viktigt att man söker hjälp.

Till Samtalsmottagningen kan du vända dig för att prata om exempelvis:

 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Ångest
 • Sorg
 • Kriser
 • Psykisk ohälsa hos föräldrar
 • Utagerande beteende (bråk, konflikt, trots)
 • Specifika fobier
 • Ängslan/oro
 • Relationsproblematik (skilsmässa, styvfamilj)
 • Alkohol- och/eller drogproblematik hos föräldrar
 • Annan psykisk ohälsa

Samtalsmottagningen Barn och unga

Telefon: 0243 - 49 74 40
Besöksadress: Skomakargatan 18, Borlänge
Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-16:30

Länkar till mer information