Borlänge kommuns logotyp

Ansöka om stöd och hjälp

Här kan du läsa om hur du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen SoL, vart du vänder dig och hur utredningen går till.

Insatser du kan ansöka om

  • Kontaktperson
  • Ledsagning
  • Boendestöd
  • Daglig sysselsättning
  • Korttidsplats
  • Särskilt boende

Ansök via blankett eller brev

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut blanketten nedan som du fyller i och skickar till Borlänge kommun.

Ansökan om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) Pdf, 609.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hembesök eller möte

När vi tagit emot din ansökan hör en socialsekreterare av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man eller förvaltare) får gärna vara med.

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och socialsekreteraren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Efter hembesöket/mötet gör socialsekreteraren som handlägger ärendet en utredning. I utredningen prövas om du har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Du får sedan hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om insatsen blir beviljad eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen.

Tid för utredning

Handläggning av ansökningar skall ske skyndsamt. Enligt 7 § Förvaltningslagen framgår att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte innebära att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet inte följs.

Vad som menas med så snabbt som möjligt kan inte anges generellt, utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med meddelat beslut, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga ditt beslut, kan din socialsekreterare stödja dig med detta.

Kontakt med socialsekreterare

Vänd dig till servicecenter (0243-740 00) med eventuella frågor och funderingar.

Genom servicecenter kan du också få kontakt med den socialsekreterare som ansvarar för det område i kommunen där du bor.

  • Ingen giltig användare vald.