Borlänge kommuns logotyp

Boendestöd och boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd och bostad med särskild service är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och närmiljön för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Boendestöd

Boendestöd utformas efter dina behov och vad det är du behöver hjälp med. Boendestödet ska vara flexibelt och stödja dig till att själv utföra vardagssysslor och aktiviteter. Stödet kan utföras i ditt hem eller på en annan plats beroende på hur din situation ser ut.

Exempel på vad boendestöd kan hjälpa dig med:

  • Motivera dig när du behöver det.
  • Stödja dig med att planera, genomföra och vara delaktig i aktiviteter.
  • Stödja dig vid kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvård.
  • Arbeta tillsammans med dig så att du är delaktig i alla beslut och din planering.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och hjälp

Boende SoL

Vi har 3 boenden SoL:

  • Thenstedtsgatan
  • Bysjön
  • Täppgatan

Våra boenden finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Boendet ger ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och närmiljön. Denna insats ansöker du om hos biståndshandläggare.

Det finns gemensamma utrymmen, gemensamt kök och du har möjlighet att äta dina måltider tillsammans med övriga boenden. Personal finns på plats dygnet runt och det finns sjuksköterska via kommunens hemsjukvård som är knuten till våra boenden dagtid.

Här får du stöd i att sköta ditt boende. Du får stöd i att skapa goda rutiner med mat, sömn och bryta social isolering. Personalen arbetar rehabiliterande dvs. de tar tillvara på dina egna resurser och möjligheter.

Boendeplan Socialpsykiatri 2023-2027 Bostadsförsörjningsplan.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad - bostad med särskild service för vuxna.pdf Pdf, 149.4 kB.