Borlänge kommuns logotyp

Information om stöd och hjälp till barn och ungdomar

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn/din ungdom dåligt?

Alla mår dåligt ibland, här får du information och tips om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. Borlänge kommun ger stöd och hjälp för barn och ungdomar i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller att du utsätts för mobbing eller har problem med alkohol eller droger.

Behöver du akut hjälp?

Här finns uppgifter om telefonnummer du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa. Hit vänder jag mig när det är akut.

Verksamheter för hjälp och stöd

Här finns information om olika verksamheter i Borlänge kommun som kan ge dig hjälp och stöd när du mår dåligt. Information om verksamheter för hjälp och stöd

Barn- och ungdomsenheten samt missbruksenheten ansvarar för att rapportera in till SKL:s väntetidsdatabas. Detta innebär att personal bevakar att en vårdgaranti som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer utifrån olika typer av problem och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

ADHD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkohol och droger

Aspergers syndrom  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bipolär sjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blyghet och social fobi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brister i föräldraskap

Depression Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fobier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dyslexi

Dödsfall

Ekonomiska problem

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriminalitet

Kris i livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledsen och nedstämd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobbning och kränkande behandling

Oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem i familjen Öppnas i nytt fönster.

Problem i skolan

Psykos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schizofreni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sexuella övergrepp Öppnas i nytt fönster.

Självkänsla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självmordstankar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självskadebeteende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skilsmässa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolfrånvaro

Stress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svårt att koncentrera sig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sömnstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tourettes syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvångssyndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld och övergrepp

Ångest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ätstörningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta lägen ring alltid SOS Alarm: telefon 112

Mer information

Krisgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnens hjälptelefon BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOS Alarm telefon 112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS vuxentelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.