Borlänge kommuns logotyp

Information om stöd och hjälp till barn och ungdomar

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn/din ungdom dåligt?

Alla mår dåligt ibland, här får du information och tips om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. Borlänge kommun ger stöd och hjälp för barn och ungdomar i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller att du utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger.

Behöver du akut hjälp?

Här finns uppgifter om telefonnummer du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa. Hit vänder jag mig när det är akut.

Verksamheter för hjälp och stöd

Här finns information om olika verksamheter i Borlänge kommun som kan ge dig hjälp och stöd när du mår dåligt. Information om verksamheter för hjälp och stöd

Barn- och ungdomsenheten samt missbruksenheten ansvarar för att rapportera in till SKL:s väntetidsdatabas. Detta innebär att personal bevakar att en vårdgaranti som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer utifrån olika typer av problem och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

ADHDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohol och droger

Aspergers syndrom länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bipolär sjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blyghet och social fobilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brister i föräldraskap

Depressionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fobierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyslexi

Dödsfall

Ekonomiska problem

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalitet

Kris i livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledsen och nedstämdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobbning och kränkande behandling

Orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Problem i familjenöppnas i nytt fönster

Problem i skolan

Psykoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskbruk och missbruk

Schizofrenilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sexuella övergreppöppnas i nytt fönster

Självkänslalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordstankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självskadebeteendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skilsmässalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolfrånvaro

Stresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svårt att koncentrera siglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sömnstörninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tourettes syndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvångssyndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld och övergrepp

Ångestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ätstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta lägen ring alltid SOS Alarm: telefon 112

Mer information

Krisgrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UMO, din ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnens hjälptelefon, BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS Alarm, telefon 112länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS, vuxentelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster