Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Information om stöd och hjälp till barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn/din ungdom dåligt?

Alla mår dåligt ibland, här får du information och tips om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. Borlänge kommun ger stöd och hjälp för barn och ungdomar i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller att du utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger.

Behöver du akut hjälp?

Här finns uppgifter om telefonnummer du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa. Hit vänder jag mig när det är akut.

Verksamheter för hjälp och stöd

Här finns information om olika verksamheter i Borlänge kommun som kan ge dig hjälp och stöd när du mår dåligt. Information om verksamheter för hjälp och stöd

Barn- och ungdomsenheten samt missbruksenheten ansvarar för att rapportera in till SKL:s väntetidsdatabas. Detta innebär att personal bevakar att en vårdgaranti som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer utifrån olika typer av problem och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

 
ADHD
Alkohol och droger
Aspergers syndrom 
Autism
Bipolär sjukdom
Blyghet och social fobi
Brister i föräldraskap

Depression

Fobier
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämd
Mobbning och kränkande behandling
Oro
Problem i familjen
Problem i skolan
Psykos
Riskbruk och missbruk
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Självkänsla
Självmordstankar
Självskadebeteende
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress
Svårt att koncentrera sig
Sömnstörning
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom
Våld och övergrepp
Ångest
Ätstörningar

 

 

Vid akuta lägen ring alltid SOS Alarm tfn; 112.
I länkarna nedan finner du information om olika akutverksamheter.
Sidan senast uppdaterad