Klienttelefon
072- 718 68 79
Personligt ombud
Ann-Christin Haraldsson
Telefon: 072 - 504 87 92
Personligt ombud
Mikael Hummelgård
Telefon: 073 - 719 05 03
Personligt ombud
Annki Jansson
Personligt ombud
Kimmey Johansson
Telefon: 070 - 601 87 69
Personligt ombud
Eva Nordin
Telefon: 073 - 719 05 05
Personligt ombud
Lars Bergfält
Telefon: 073 - 719 05 04
Personligt ombud
Mia Gunnilstam
Telefon: 073 - 719 05 01
Enhetschef, personligt ombud
Lotta Bergh
Telefon: 073 - 719 05 06
eller 0243 - 739 82
Fax: 0243 - 739 81
Dela sidan på sociala medier

Personliga ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig

Syftet är att hjälpa dig att få den service och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.

Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen.

Du som behöver ett Personligt ombud kan själv kontakta oss, men även anhöriga, myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Ombuden arbetar uppsökande i kommunen. Olika myndigheter kan hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera till eller bestämma att du ska få ett personligt ombud. Det är bara du själv som avgör om du vill ha ett Personligt ombud.

Tiden du har ett Personligt ombud kan variera. Du gör tillsammans med ombudet upp en gemensam plan över vad just du behöver få för hjälp. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under en längre tid.

Personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde. Våra tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att det Personliga ombudet kan säga nej till vissa tjänster/uppdrag. Vi har tystnadsplikt och vad som ska dokumenteras beslutas tillsammans med dig. Din dokumentation överlämnas till dig eller förstörs efter avslutad kontakt.

Hur får jag ett personligt ombud?

Har du svårt i kontakter med myndigheter eller att få den hjälp du är berättigad till?
Personligt ombud kan vara dig behjälplig.

Du kan kontakta oss själv eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten, så hör vi av oss till dig. Ingenting annat behövs.

Ring eller skicka sms på nummer 072 - 718 68 79 som är numret vid en första kontakt. Skriva brev går också bra.

Du kan få stöd i exempelvis vårdkontakter eller i kontakten med Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Du kan även få stöd vid överklagan av beslut.

Ingen diagnos eller remiss behövs för att få Personligt ombud.

Vi skriver inga journaler och insatsen är gratis.

Vi träffas där Du vill.

Sidan senast uppdaterad