Borlänge kommuns logotyp

Personligt ombud i Södra Dalarna

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Inom verksamheten Personligt ombud i Södra Dalarna samverkar följande kommuner: Borlänge, Falun, Avesta, Hedemora, Säter, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken.

Personligt ombud ska verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom aktivt arbete med klienter samt årsvis rapportering av systemfel och brister i samhället.

Personligt ombud riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera. Verksamheten arbetar fristående från myndigheter. Vi är ingen akutverksamhet - om du är i behov av akut hjälp bör du ringa kommunens socialjour eller psykiatriska mottagningen i Säter som har öppet dygnet runt.

Vad gör ett personligt ombud?

Vi arbetar tillsammans med dig och stödjer samt lotsar till insatser och hjälp. Du gör tillsammans med ombudet upp en gemensam plan över vad just du behöver få för hjälp. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under lite längre tid.

Du kan få stöd i exempelvis vårdkontakter eller i kontakten med Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Du kan även få stöd om du vill överklaga ett beslut.

Vem kan få ett personligt ombud?

Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen. Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar. Ingen diagnos eller remiss behövs för att få personligt ombud och vi träffas där du vill. 

Våra bedömningsgrunder:

  • Tillhör du målgruppen?
  • Vad finns det för nätverk och insatser runt dig?
  • Har du ett uppdrag som är realistiskt och genomförbart?

Vi ser härifrån och framåt och försöker fokusera på det som går att påverka.

Vill du få kontakt med personligt ombud?

Du som vill få kontakt med personligt ombud kan kontakta oss själv genom att ringa, skicka sms eller skriva brev. Om du vill kan du också be någon annan att hjälpa dig ta en första kontakt med oss.

Ring eller skicka sms till: 072-718 68 79

Om du vill kontakta oss via brev, skicka det till:
Personligt ombud i Södra Dalarna
Sveagatan 15
784 33 Borlänge

Olika myndigheter kan också hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera till eller bestämma att du ska få ett personligt ombud.

Annat som är bra att känna till

  • Du ska ha fyllt 18 år och vara skriven i någon av våra kommuner för att kunna få stöd av oss.
  • Vi för inga journaler och personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde.
  • Våra tjänster är en möjlighet men ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan säga nej till vissa tjänster/uppdrag.
  • Du bör inte ha ett aktivt missbruk. Däremot kan du kontakta oss om du behöver hjälp av myndigheter för att kunna sluta.
  • Ombuden arbetar uppsökande och förebyggande i kommunen.
  • Verksamheten finansieras av statsbidrag samt kommunerna i samverkan.

Personliga ombud i Södra Dalarna

Ann-Christine Haraldsson
Telefon: 072 - 504 87 92

Christer Svart
070-146 96 53

Eva Nordin
Telefon: 073 - 719 05 05

Lars Bergfält
Telefon: 073 - 719 05 04

Mia Gunnilstam
Telefon: 073 - 719 05 01

Ulf Olars
Telefon: 073-719 05 03

Har du synpunkter på verksamheten är du välkommen att kontakta:

Lotta Bergh
Enhetschef, personligt ombud
lotta.berg@borlange.se
Telefon: 073 - 719 05 06 eller 0243 - 739 82