Borlänge kommuns logotyp

Personligt ombud

Frågor och Svar om Personligt Ombud

På den här sidan hittar du en hel del frågor och svar om personligt ombud. Om du inte hittar svar på just din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Film med frågor och svar

I filmen nedan får du svar på många vanliga frågor och svar.

skärmklipp av filmen Personligt ombud på YouTube

Klicka på bilden för att se videon på YouTube

Det är bara att kontakta oss via telefon, sms, e-post eller genom att skicka ett brev. Om du tycker det
är svårt att kontakta oss själv så kan du be någon annan att kontakta oss.

Tillsammans med dig:

  • identifierar och formulerar vi vilka behov du har.
  • tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • söker vi det stöd du önskar och har behov av.

Vi gör i varje enskilt fall en bedömning. PO är en möjlighet men ingen rättighet.

Först tar vi ställning till om du har en betydande psykisk funktionsnedsättning. Om du på grund
av det har stora svårigheter i din vardag och vill ha stöd för att förbättra din livssituation är
PO en möjlighet.

PO är ingen rättighet, så en diagnos ger dig inte automatiskt rätten till ett ombud. Även
personer utan diagnos är välkomna till oss. Vad som är ett måste är att man har en betydande
psykisk funktionsnedsättning och att man på grund av det har stora svårigheter i sin vardag.

Det kan hända att vi säger nej till att göra vissa uppdrag tillsammans med dig. Eftersom vi är
”hjälpen till hjälpen” så gör vi inte saker som andra professionella i ditt nätverk redan gör. Vi
medverkar naturligtvis inte till sådant som vi bedömer direkt motverkar din återhämtning.

Efter första kontakten med PO-verksamheten och bedömning gjorts att du tillhör vår målgrupp
så får du träffa två personliga ombud i ett orienteringsbesök. Mötet brukar ske inom en
treveckorsperiod från första kontakten. I ett första möte så identifierar vi vad ett PO kan
hjälpa dig med, vad uppdraget handlar om. Efter orienteringsbesöket hamnar du i
vår kö till Personligt Ombud.

Om du vill, så träffas vi på vårt kontor men vi kommer gärna hem till dig om du hellre vill
det. Vi kan också träffas på ett café, bibliotek eller en parkbänk om du vill det. Vi är också
vana att följa med till möten på socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
sjukvården m.m.

Ja, vi har tystnadsplikt. Men vi är enligt lag tvungna att bryta tystnadsplikten om vi är oroliga
över att minderåriga barn far illa, om ditt eller någon annans liv är i fara, eller om det framkommer
uppgifter om grov kriminell verksamhet som kan leda till mer än två års fängelse.

Verksamheten har ingen journalplikt och du behöver inte lämna mer uppgifter om dig själv än
du själv väljer. Vi har ett statistikprogram för att vi bland annat ska kunna veta hur många vi
träffar, men det står inga namn eller personuppgifter - enbart ett nummer.

Vi har riktlinjer på 18 månader men det kan handla om möten från ett par träffar till uppdrag
som pågår upp till två år. Målet är att vi hittar en varaktig lösning, om du behöver stöd under
en längre tid.

Ingen annan än du avgör om du vill ha ett Personligt Ombud, du måste alltså själv önska dig
ett PO. Men anhöriga kan ta den första kontakten om du har bett om hjälp med den.

Nej, det är bara du som avgör det. Socialsekreterare får inte remittera dig till PO, utan ska vara
dig behjälplig, vägleda och informera i dina frågor om så behövs.

En av PO:s uppgifter är att vara ett stöd i kontakt med olika myndigheter, så det är inte
ovanligt att vi är med på besök hos exempelvis socialtjänsten.

Många vill ha stöd i kontakt med myndigheter och vi är ofta med på besök hos exempelvis
socialtjänsten. Inför ett sådant besök planerar vi tillsammans vad du vill ta upp och vad du vill
ha ut av mötet, men vi kan inte gå dit i ditt ställe. Din medverkan är en förutsättning för PO:s
arbete. Du måste själv vara delaktig eftersom stödet ska utgå från dig, ingen annan.

Absolut, det får du. Många av dem vi träffar brukar första gången ta med sig någon person
som de känner sig trygga med.

Nej, PO är ingen akutverksamhet. Är du i akut behov av hjälp kan du vända dig till
kommunens socialjour eller psykiatrins akutmottagning.

Vi kan inte sköta din ekonomi. Vi brukar säga att vi är ”hjälpen till hjälpen”, vilket betyder att
vi kan hjälpa dig att hitta det stöd du behöver. Det kan till exempel handla om att boka tid och
följa med till socialsekreterare eller budgetrådgivare eller resonera kring om det finns behov
av god man.

Många av dem vi träffar känner sig ensamma och isolerade. Ett uppdrag kan då vara att
tillsammans hitta sätt att bryta isoleringen och träffa andra på ett sätt som fungerar för just
dig. Det kan handla om att komma i kontakt med föreningar eller söka kontaktperson.
Personligt Ombud fungerar som lots och försöker hitta långsiktiga lösningar

Nej, det kan vi inte. Vi brukar säga att vi är ”hjälpen till hjälpen”, vilket betyder att vi kan
hjälpa dig att hitta andra personer som kan stötta dig i att få rutiner för att hålla ordning
hemma. Vi kan till exempel hjälpa dig att ansöka om boendestöd eller hemtjänst.

PO arbetar dagtid, vardagar mellan klockan 07.30 och 16.30.