Borlänge kommuns logotyp

Personligt ombud

Worried teenager woman covering her face with hands on the beach in winter

Mer om personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Personligt ombud riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera. Verksamheten arbetar fristående från myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?

Vi arbetar tillsammans med dig och stödjer samt lotsar till insatser och hjälp. Du gör tillsammans med ombudet upp en gemensam plan över vad just du behöver få för hjälp. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under lite längre tid.

Du kan få stöd i exempelvis vårdkontakter eller i kontakten med Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Du kan även få stöd om du vill överklaga ett beslut.

Vem kan få ett personligt ombud?

Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen. Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag. Eller om du har den hjälp du behöver, men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar. Ingen diagnos eller remiss behövs för att få personligt ombud och vi träffas där du vill.

Våra bedömningsgrunder:

  • Tillhör du målgruppen?
  • Vad finns det för nätverk och insatser runt dig?
  • Har du ett uppdrag som är realistiskt och genomförbart?

Vi ser härifrån och framåt och försöker fokusera på det som går att påverka.

Olika myndigheter kan också hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera till eller bestämma att du ska få ett personligt ombud.

Annat som är bra att känna till

  • Du ska ha fyllt 18 år och vara skriven i någon av våra kommuner för att kunna få stöd av oss.
  • Vi för inga journaler och personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde.
  • Våra tjänster är en möjlighet men ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan säga nej till vissa tjänster/uppdrag.
  • Du bör inte ha ett aktivt missbruk. Däremot kan du kontakta oss om du behöver hjälp av myndigheter för att kunna sluta.
  • Ombuden arbetar uppsökande och förebyggande i kommunen.
  • Verksamheten finansieras av statsbidrag samt kommunerna i samverkan.

Vill du få kontakt med personligt ombud?

Du som vill få kontakt med personligt ombud kan kontakta oss själv genom att ringa, skicka sms eller skriva brev. Om du vill kan du också be någon annan att hjälpa dig ta en första kontakt med oss.

Se kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Har du synpunkter på verksamheten är du välkommen att kontakta:

Lotta Bergh
Enhetschef, personligt ombud
lotta.berg@borlange.se
Telefon: 073 - 719 05 06 eller 0243 - 739 82