Borlänge kommun

Sysselsättning

Borlänge kommun erbjuder daglig sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Stödet utformas individuellt och bygger på din medverkan. Du ansöker om daglig sysselsättning hos socialsekreterare.

Kartläggning

När du fått ditt beslut blir du kontaktad av en arbetskonsulent som tillsammans med dig gör en kartläggning av dina önskemål, erfarenheter, förmågor och behov av stöd. Utifrån denna kartläggning kommer vi söka en lämplig sysselsättning.

Möjligheternas hus

Möjligheternas hus är en sysselsättning där vi erbjuder bland annat social gemenskap, musik, hantverk, friskvård, matlagning och uteaktiviteter efter årstid.

Kontakt
Besöksadress: Mjälgavägen 49H
E-post: Mojligheternashus@borlange.se
Telefon: 0243-66418

Betesgatan

Betesgatan är en sysselsättning där vi renoverar och tar hand om trasiga fritidsartiklar på uppdrag och samarbete med Fritidsbanken, till exempel skridskor, skidor med mera.

Betesgatan renoverar även möbler och tar hand om sådant som kan återanvändas i kommunens olika verksamheter.

På Betesgatan finns även en grupp som är ute och sköter underhåll av fotbollsplaner, utegym med mera.

Kontakt
Besöksadress: Betesgatan 12

Företagsgrupper

För dig som vill vara ute i arbetslivet finns arbetsgrupper ute på företag. Här finns en handledare med.

Enskild plats

Enskild plats är en sysselsättning på ett företag, organisation eller förening. Du är själv delaktig i att hitta en enskild plats. Arbetskonsulenten ger dig stöd i att komma igång och besöker dig kontinuerligt på din enskilda plats.

Tidrapporter för utskrift

Ni som arbetar på enskild plats kan hämta och skriva ut er tidrapport här. Fyll sedan i rapporten och lämna till arbetskonsulent.

Tidrapporter 2023

Tidrapporter 2024