Borlänge kommuns logotyp

Sjukvård och tandvård

Här hittar du information om ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting vad gäller sjukvård och tandvård.

Hälso- och sjukvård

Region Dalarna (före detta Landstinget Dalarna) ansvarar för hälso- och sjukvården i Borlänge.

För personer i behov av hemsjukvård eller äldre och funktionshindrade som vistas på kommunens särskilda boenden ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut/ sjukgymnastnivå.

Läkarinsatser tillhandahålls av regionen.

Särskilt tandvårdsstöd

Om du är sjuk eller har ett funktionshinder som gör att du behöver mycket hjälp kan du få ett särskilt tandvårdsstöd.

Du måste ha ett av nedanstående behov av hjälp med personlig omvårdnad:

  • du bor på ett särskilt boende med heldygnsomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL 1980:620) inom kommunen
  • du har medicinskt omfattande hemsjukvård eller palliativ vård i hemmet
  • du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
  • du är bosatt i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser t.ex. hemtjänst minst 3 ggr/dygn samt tillsyn/larm

Ansökan tandvårdsstöd

Vänd dig till kommunens enhetschef för biståndshandläggare, enhetschef för sjuksköterska på kommunens särskilda boende eller enhetschef för sjuksköterska i hemsjukvården för hjälp med ansökan.

Om du vill veta mer om tandvårdsstödet kan du ringa till
Beställarenheten för tandvård på telefonnummer 0225- 49 42 02 eller besöka Region Dalarnas hemsida.

Vård i livets slut - palliativ vård

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård av den sjuke och närstående. Målet för palliativ vård är att ge bästa möjliga livskvalitet åt både den sjuke och de närstående. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov genom att lindra besvär och stödja den sjuke att leva så aktivt som möjligt fram till dödsögonblicket.

Vård i livets slutskede kan ges antingen i hemmet, inom särskilt boende, på korttidsplats eller på sjukhus. Vården ges av olika yrkeskategorier (omvårdnadspersonal, sjuksköterska/distrikts sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och läkare) vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet.

Vården ska också kunna ge de närstående stöd i sorgearbetet.

Medicinskt ansvariga

MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) och MAR (Medicinsk ansvarig för rehabilitering) har det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård.

Om du har synpunkter på hälso- och sjukvården eller rehabiliteringen vänder du dig i första hand till den enhet där du eller din närstående vistas. MAS och MAR finns vid behov tillgängliga för ytterligare frågor, diskussioner och synpunkter.

Vårdcentraler Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om tandvårdsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.