Borlänge kommuns logotyp

Rehabilitering i hemmet

När du behöver hjälp med rehabilitering kan du vända dig till kommunen.

Borlänge Rehab

Borlänge Rehab hjälper dig med rehabilitering i ditt hem. Inom Borlänge rehab jobbar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistenter samt syn- och hörselinstruktörer. Om du har behov av rehabilitering eller hjälpmedel i
hemmet men av medicinska skäl inte kan besöka din vårdcentral,
kan vi besöka dig i ditt hem. Vår målsättning är att främja och upprätthålla din aktivitets- och funktionsförmåga på bästa sätt. Besök och förskrivning av hjälpmedel är avgiftsbelagt.

Vi hjälper dig genom att:

 • Utreda dina behov av hjälpinsatser och hjälpmedel
 • Träna och ge dig individuella träningsprogram vid behov
 • Skriva medicinska intyg, till exempel i samband med bostadsanspassning
 • Ge handledning till omsorgspersonal från hemtjänst och andra berörda
 • Ge dig enklare råd, tips och insatser om du har en syn- eller hörselnedsättning
 • Anpsassa hemmiljön för att underlätta vardagen, förebygga fall och andra risker

Samarbete sker med:

 • Hemtjänsten/Demensteamet
 • Rehabiliterings assistenter
 • Borlänge hemsjukvård
 • Vårdcentraler/Primärvårdsrehab
 • Sjukhus
 • Specialiserade palliativa teamet

Borlänge rehab

Ta kontakt med Borlänge rehab via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 0243-740 00 (kontakt via kommunens servicecenter)

Kommunrehab

Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Kommun Rehab besöker dig vid behov. De arbetar på kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

De hjälper dig med:

 • Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Träningsprogram
 • Hjälpmedel
 • Handledning

Samarbete sker med

 • Omvårdnadspersonal
 • Dietist
 • Sjuksköterskor/distriktssköterskor
 • Rehabiliteringsassistenter
 • Läkare
 • Sjukhus