Borlänge kommuns logotyp

Rehabilitering

När du behöver hjälp med rehabilitering kan du få hjälp av kommunen.

Borlänge Rehab

Borlänge Rehab hjälper dig med rehabilitering i ditt hem. Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter besöker dig i hemmet om du av medicinska skäl inte kan besöka en vårdcentral eller behöver rehabilitering i hemmet. Besök och förskrivning av hjälpmedel är avgiftsbelagt.

De hjälper dig med:

 • Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Träningsprogram (om du inte kan besöka vårdcentral)
 • Intyg i samband med ansökan om bostadsanpassning
 • Hjälpmedel
 • Handledning

Samarbete sker med:

 • Hemtjänsten/Demensteamet
 • Rehabiliterings assistenter
 • Borlänge hemsjukvård
 • Vårdcentraler/Primärvårdsrehab
 • Sjukhus
 • Specialiserade palliativa teamet

Borlänge rehab

Telefon 0243-22 20 00

Telefontid: vardagar kl 7.00-12.00

Kommunrehab

Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Kommun Rehab besöker dig vid behov. De arbetar på kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

De hjälper dig med:

 • Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Träningsprogram
 • Hjälpmedel
 • Handledning

Samarbete sker med

 • Omvårdnadspersonal
 • Dietist
 • Sjuksköterskor/distriktssköterskor
 • Rehabiliterings assistenter
 • Läkare
 • Sjukhus