Borlänge kommuns logotyp

Rehabilitering

När du behöver hjälp med rehabilitering kan du få hjälp av kommunen.

Borlänge Rehab

Borlänge Rehab hjälper dig med rehabilitering i ditt hem. Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter besöker dig i hemmet om du av medicinska skäl inte kan besöka en vårdcentral eller behöver rehabilitering i hemmet. Besök och förskrivning av hjälpmedel är avgiftsbelagt.

De hjälper dig med:

 • Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Träningsprogram (om du inte kan besöka vårdcentral)
 • Intyg i samband med ansökan om bostadsanpassning
 • Hjälpmedel
 • Handledning

Samarbete sker med:

  • Hemtjänsten/Demensteamet
  • Rehabiliterings assistenter
  • Borlänge hemsjukvård
  • Vårdcentraler/Primärvårdsrehab
  • Sjukhus
  • Specialiserade palliativa teamet

  Borlänge rehab

  Telefon 0243-22 20 00

  Telefontid: vardagar kl 7.00-12.00

  Kommunrehab

  Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Kommun Rehab besöker dig vid behov. De arbetar på kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

  De hjälper dig med:

  • Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
  • Träningsprogram
  • Hjälpmedel
  • Handledning

  Samarbete sker med

  • Omvårdnadspersonal
  • Dietist
  • Sjuksköterskor/distriktssköterskor
  • Rehabiliterings assistenter
  • Läkare
  • Sjukhus