Borlänge kommuns logotyp

Sjuksköterskor och dietist inom särskilda boendeformer

Här arbetar sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor dygnet runt för att ge hälso- och sjukvård till dig som inom kommunens olika särskilda boendeformer och korttidsplatser för äldre.

Vi har tillgång till läkare från Region Dalarna dygnet runt.

Vi arbetar med:

 • Planerade besök
 • Akuta besök dygnet runt
 • Läkemedelshantering
 • Kontakt med läkare
 • Stöd till närstående
 • Handledning till omsorgspersonal

Vi samarbetar med:

 • Omsorgspersonalen
 • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster
 • Läkare
 • Dietist
 • Sjukhus 

Dietist

Dietisten har kunskap kring mat, måltider och nutrition. Dietisten arbetar främst för dig på särskilt boende för äldre.

Dietisten arbetar med:

 • Stöd till sjuksköterskor och övrig personal för dig med mat- och näringsproblem inom särskilt boende
 • Rutiner som rör mat, måltider och nutrition
 • Utbildning gällande mat, måltider och nutrition
 • Stöd i arbetet att förebygga risker inom vården