Borlänge kommun

Syn- och hörselinstruktör

När du behöver en extra insats kring din syn- och hörselnedsättning

Borlänge kommuns syn- och hörselinstruktör riktar sig till dig som behöver hjälp och stöd utöver den hjälp du får av Region Dalarna.

Syn- och hörselinstruktören kan hjälpa dig med:

  • råd och stöd till anhöriga eller andra i din vardag
  • att anpassa hemmiljön för att underlätta vardagen och förebygga fall samt andra risker
  • ge specifik träning angående förskrivna hjälpmedel du fått via Region Dalarnas syn–  eller hörcentral

Målet är att ge dig förutsättningar att bli mer självständig och delaktig.

Uppdraget riktar sig till:

  • alla borlängebor
  • i alla åldrar
  • i alla boendeformer

Syn- och hörselinstruktör
Telefon: 0243 - 740 00 (kontakt via kommunens servicecenter)