Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Syn- och hörselinstruktör
Telefon: 0243 - 22 20 00
Telefontid: kl. 7:00 - 12:00
Dela sidan på sociala medier

Syn- och hörselinstruktör

När du behöver en extra insats kring din syn- och hörselnedsättning

Borlänge kommuns syn- och hörselinstruktör riktar sig till dig som behöver hjälp och stöd utöver den hjälp du får av Region Dalarna.

Syn- och hörselinstruktören kan hjälpa dig med:

  • råd och stöd till anhöriga eller andra i din vardag
  • att anpassa hemmiljön för att underlätta vardagen och förebygga fall samt andra risker
  • ge specifik träning angående förskrivna hjälpmedel du fått via Region Dalarnas syn–    eller hörcentral
  • stöd i att hantera dina tekniska hjälpmedel i hemmet

Målet är att ge dig förutsättningar att bli mer självständig och delaktig.

Uppdraget riktar sig till:

  • alla borlängebor
  • i alla åldrar
  • i alla boendeformer
Sidan senast uppdaterad