Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Tjärna Ängar

Med anledning av tv-programmet Sverige Möts har vi här samlat information om det brottspreventiva arbetet som Borlänge kommun bedriver. Detta tillsammans med insatser för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar.

År 2016 blev Tjärna Ängar klassat som ett riskområde av Polismyndigheten. Att ett område benämns som ett riskområde innebär att området uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men når inte helt upp till kriterierna som kännetecknar ett särskilt utsatts område. Dock anses det, enligt polismyndighetens definition, finnas en överhängande risk att området övergår till ett särskilt utsatt område om inte rätta åtgärder sätts in. Borlänge kommuns målsättning är att inget område i Borlänge ska klassas som någon form av utsatt område, samt att risken för Borlängebor, näringsidkare och besökare, att utsättas för brott ska minska. Den förtydligade inriktningen och ledningsstrukturen är ett stöd för kommunens beslutsfattare och verksamheter vid planering av insatser. Inriktningen beslutades av kommunstyrelsen september 2021.