Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Arbetsmarknad

Fler i egen försörjning

Under perioden 2018 – 2021 har Borlänge kommun, tillsammans med 26 andra kommuner, deltagit i det av Sveriges kommuner och Regioner (SKR)-ledda projektet; Att bryta långvarigt behov och utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

Stödaktiviteter till långtidsarbetslösa

Kommunen deltar i statliga arbetsmarknadsåtgärder som riktar sig till långtidsarbetslösa. Ett exempel är satsningen på nystartsjobb som resulterat i 168 nystartsjobb 2014/15, 127 nystartsjobb 2015/16 och 41 nystartsjobb 2018. Vidare arbetar arbetsmarknadsenheten i ett nära samarbete med Arbetsförmedling och Socialtjänst för att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser. Inför 2021 beslutade den politiska ledningen att öka enhetens budget för att satsa på arbetsmarknadspolitiska anställningar kombinerat med SFI. Satsningen resulterade bl.a. i att 40 personer fick en anställning. Utöver det är även 91 personer anställda av arbetsmarknadsenheten inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk anställning.

Kommunens vuxenutbildning har sedan 2019 förändrat arbetet inom en rad områden för att möta gruppen långtidsarbetslösa. Detta har bland annat inneburit utökad SFI utbildning, från 15 timmar till 25 timmar lärarledd undervisning i veckan. Den ökade undervisningen har visat goda resultat då tiden till ett godkänt betyg hos eleverna har minskat. För att få en starkare koppling till arbetsmarknaden arbetar även två arbetsmarknadshandläggare tillsammans med SFI lärarna

Sänk trösklarna

Sänk trösklarna är en utbildningsmöjlighet för utlandsfödda och personer som har försörjningsstöd. Det är ett ESF-finansierat arbetsmarknadsprojekt som pågår under tre år (2019-2021) I de utbildningar som erbjuds blandas yrkesubildning med svenskundervisning. Utbildningarna har varit inom vård och omsorg, förskola, lokalvård, gods och terminal, och bygg.