Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Minskad brottslighet

Sociala insatsgrupper

I Borlänge kommun arbetar vi med konceptet sociala insatsgrupper (SIG). SIG vänder sig till de ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil, där målet är att hejda en kriminell utveckling samt att underlätta avhopp från kriminella nätverk/gäng. Arbetet med SIG har pågått sedan våren 2011.

Läs mer om SIG

Avhopparverksamhet

Borlänge kommun har ett framgångsrikt arbete när det kommer till avhopparverksamhet och lyfts ofta fram i nationella sammanhang som framgångsrika. Avhopparverksamheten har funnits sedan hösten 2015.

Läs mer om kommunes avhopparverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Sammankallande i samverkansforum

Borlänge kommun är sammankallande i samverkansforum där olika utmaningar i samhället diskuteras med näringsidkare, polis och andra aktörer.

Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett långsiktigt arbete för social hållbarhet. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang. Inom projektet får ungdomarna reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde. De får också lära sig mer om mänskliga rättigheter, konsekvenser av intolerans, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Läs mer om toleransprojektet Öppnas i nytt fönster.

MBU-utbildning

MBU står för Människan Bakom Uniformen. Målet med MBU-utbildningen är att öka ungdomars delaktighet och öka förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande funktioner. MBU finns idag i sju andra kommuner i landet. Arbetet MBU startade höstterminen 2017 men pausat under pandemin, beräknas återupptas 2022.

Läs mer om MBU Öppnas i nytt fönster.

Myndighetssamverkan mot välfärdsbrott

Uppdraget myndighetssamverkan mot välfärdsbrott handlar om att förebygga, förhindra, upptäcka och beivra organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden.

Projekt mot bidragsfusk

Projektet mot bidragsbrott är en del i uppdraget myndighetssamverkan mot välfärdsbrott där Borlänge kommun är en av sex pilotkommuner. Borlänge är alltså en av sex kommuner i landet där regeringen testar ett närmare samarbete mellan kommun och myndigheter för att bekämpa bidragsfusk. Projektet drivs i samverkan med skatteverket.

Kamerabevakning

I medverkan med Polisen har övervakningskameror satts upp vid två kommunala skolor, en vid Skräddarbacksskolan och en vid Tjärna Ängsskolan.

Drogkontroller i skolor

Slumpmässiga drogkontroller i gymnasieskolor.