Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Skola och utbildning hos unga

Paradisskolan

Den nya Paradisskolan öppnar v 45 2021 och har medvetet placerats som en bro mellan området Tjärna Ängar och villaområdet intill. Bildningssektorn arbetar med ett samnyttjande av Paradisskolan, som innebär bl.a. aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltiden där fokus ligger på att förebygga ojämlikhet, skapa goda förutsättningar för barn och unga samt möta upp de olika behov som barn och unga har. Skolan är byggd med förutsättningen att såväl barn som vuxna ska kunna nyttja skolan, både dag- och kvällstid.

Tvärprofessionella team

Mellan mars 2019 och juni 2021 pågick en pilot av ett utvecklingsarbete namnet Hälsa, trygghet, lärande. Syfte med piloten var att testa arbetssätt och förhållningssätt i ett arbete för ett mer socialt hållbart Borlänge.

Läs mer om tvärprofessionella team. Öppnas i nytt fönster.

Fältgruppen - trygghetsvärdar och fältassistenter

Fältassistenter och trygghetsvärdar arbetar uppsökande och förebyggande. Under sommaren 2021 har bemanningen varit god och de flesta helgerna har varit bemannade med fältassistenter och/eller trygghetsvärdar. En del kommunikation och kontakt förs via sociala medier men fältgruppen lägger mest tid och arbete ute på fältet i olika områden i Borlänge.

Läs mer om Borlänge kommuns fältgrupp. Öppnas i nytt fönster.

Trevligt lov

Sedan 2018 har Trevligt lov arrangerat gratis lovaktiviteter för barn och unga i Borlänge. Aktiviteterna syftar till att öka aktivitetsgraden hos målgruppen genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter under skolloven där alla kan delta oberoende av socioekonomiska förutsättningar.

Under pandemin har det arrangerats en rad digitala aktiviteter samt utdelning av pysselpåsar med material att pyssla med hemma under de lov där fysiska träffar begränsats i och med restriktionerna.

Aktiviteterna finansieras till stor del av statliga lovmedel och arrangeras i samarbete med civilsamhälle och näringsliv.

Läs mer om trevligt lov. Öppnas i nytt fönster.