Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Tidiga insatser och hälsa

Hembesöksprogram-förstföderskor

Hembesöksprogram för alla förstföderskor, eller de som föder första gången i Sverige, samt är inskrivna på barnavårdcentralen i Jakobsgårdarna. Programmet innebär att en barnmorska och en socialarbetare från socialtjänsten tillsammans besöker nyblivna föräldrar.

Ny familjecentral

I samverkan med Region Dalarna förväntas en ny familjecentral stå klar 2023 och är strategiskt placerat för att vara nåbart för västra området. Familjecentralen kommer bestå av Barnavårdscentral, Mödravårdscentral och öppen förskola.

Föräldragrupper – stöd till föräldrar

IFO bedriver föräldragrupper och har sedan tidigare genomförst på somaliska /Laad Nan) och kommer nu även att genomföras på arabiska, somaliska och tigrinja.

Ny ungdomshälsa

Ungdomshälsan (13-18 år) är igång och är lokaliserad i anslutning till blivande Familjecentralen. Även detta bedrivs i samverkan med Region Dalarna.

Delmos-projektet (Delegationen mot segregation)

Kommunen arbetar tillsammans med civilsamhället för barn och ungas möjligheter till en jämlik fritid. Detta för att främja ett aktivt föreningsliv, demokrati, hälsa och livskvalitet.

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Källa: Deligationen mot segregation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbättrad inkludering av utomeuropeiska migranter

Borlänge kommun kommer att medverka i forskningsprojektet Med migranternas röst, med en förväntan på att resultaten från studien ska ligga till grund för en utveckling av kommunens verksamheter.