Borlänge kommuns logotyp

Brottsförebyggande arbete

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Arbetet bedrivs på många nivåer i samhället, och engagerar en lång rad olika aktörer. Det lokala brottsförebyggande rådet leder och driver det brottsförebyggande arbetet och är organiserat under kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

En samordnare är knuten till rådet, med uppgift att driva det brottsförebyggande arbetet i samverkan med andra aktörer.

Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.