Borlänge kommuns logotyp

Brottsförebyggande arbete

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Det brottsförebyggande arbetet bedrivs på många nivåer i samhället, och engagerar en lång rad olika aktörer.

Det lokala brottsförebyggande rådet leder och driver det brottsförebyggande arbetet och består av representanter från kommunstyrelsen och tjänstepersoner från olika delar av organisationen. Även Polisen och Räddningstjänsten är representerade i rådet.

En samordnare är knuten till rådet, med uppgift att driva det brottsförebyggande arbetet i samverkan med andra aktörer.

Arbetet ska vara kunskapsbaserat, det vill säga, bygga på kunskap om faktiska förhållanden i kommunen. Fakta som exempelvis brottsstatistik inhämtas kontinuerligt. Kommunen genomför också årliga trygghetsundersökningar.

Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.