Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Samordnare lokala brottsförebyggande rådet
Sonja Sahlin
0243-666 61
Dela sidan på sociala medier

Brottsförebyggande arbete

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Arbetet bedrivs på många nivåer i samhället, och engagerar en lång rad olika aktörer. Det lokala brottsförebyggande rådet leder och driver det brottsförebyggande arbetet. Lokala brå är organiserat under kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

En samordnare är knuten till rådet, med uppgift att driva det brottsförebyggande arbetet i enlighet med den samverkansöverenskommelse som tecknas årligen mellan kommunledning och polisledning.

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöftet för 2019 undertecknades den 25 mars. En del i medborgarlöftet är att kommunpolitiker tillsammans med Polisen ska besöka olika bostadsområden i kommunen för att träffa boende och ta del av Borlängebornas synpunkter på trygghetsfrågor i det egna bostadsområdet.  Under våren har Hagalund, Domnarvet, Bullermyren, Tjärna Ängar, Årby  och Jakobsgårdarna besökts.

Aktuella områden

5 september, klockan. 18.00–20.00 i Ornäs. Samling ICA, Torsångsvägen 119.

12 september, klockan 18.00–20.00 Tjärna Ängar, samling Kulturhuset, Klöverstigen 10.

19 september, klockan 18.00–20.00 Idkerberget, samling skolan, Skolvägen 5.

26 september, klockan 18.00–20.00 Jakobsgårdarna, samling Nygårdsskolan, Studievägen 60

Sidan senast uppdaterad