Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Samordnare lokala brottsförebyggande rådet
Sonja Sahlin
0243-666 61
Dela sidan på sociala medier

Brottsförebyggande arbete

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Arbetet bedrivs på många nivåer i samhället, och engagerar en lång rad olika aktörer. Det lokala brottsförebyggande rådet leder och driver det brottsförebyggande arbetet. Lokala brå är organiserat under kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

En samordnare är knuten till rådet, med uppgift att driva det brottsförebyggande arbetet i enlighet med den samverkansöverenskommelse som tecknas årligen mellan kommunledning och polisledning.

Sidan senast uppdaterad