Borlänge kommuns logotyp

Grannsamverkan mot brott

I Borlänge finns ett samarbete mellan kommunen och Polisen för att sprida kunskap om grannsamverkan, och hjälpa till att starta och upprätthålla grannsamverkan i kommunens bostadsområden.

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Detta genom ökad uppmärksamhet från de boende i området och genom kunskap om hur man skyddar sig mot brott.

Grannsamverkan innebär ett samarbete mellan de boende i området och Polisen, men ofta är även kommunen och exempelvis försäkringsbolag med i samarbetet.

En utvärdering som genomfördes 2019 visar att grannsamverkan kan minska antalet brott i området med i genomsnitt 28 % jämfört med områden som inte har grannsamverkan.

Skylt som sitter fast på lyktstolpe med texten "Grannsamverkan"

Minimikrav för att medverka i grannsamverkan:

  • Vara allmänt vaksam och kontakta 112 om du upptäcker något som verkar misstänkt, samt informera kontaktombudet.
  • Meddela dina grannar om du reser bort några dagar – då kan grannarna öka uppmärksamheten runt ditt hem genom att exempelvis ta in post, skotta snö och hålla allmän uppsikt.
  • Förvara värdesaker på säkert sätt.
  • Ta del av brottsförebyggande tips som finns i materialet från Grannsamverkan mot brott, och åtgärda svagheter i ditt hem.

Det är också bra att:

  • Upprätta en inventarieförteckning eller fotografera bostaden och dina värdesaker.
  • Märk stöldbegärlig egendom, exempelvis med märk-DNA.

Bra att veta:

  • Skyltar om grannsamverkan, information och utbildning tillhandahålles kostnadsfritt.
  • Grannsamverkan kan etableras både i villaområden och i flerbostadshus.
  • Båtsamverkan är en variant av grannsamverkan för båtägare, båtklubbar och marinor.