Borlänge kommuns logotyp

Trygghetsmätning 2023

1800 slumpvis utvalda Borlängebor har under våren fått en enkät med posten och blivit ombedda att delta i en trygghetsundersökning. Är du en av dem? Då hoppas vi att du tar dig tid att svara.

Med hjälp av trygghetsmätningen vill Borlänge kommun och Polisen få en tydligare bild av hur Borlängebor ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de känner oro för att utsättas för brott och om de känner sig trygga där de bor.

De svar som kommer in är ett värdefullt underlag för beslut om åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Ju fler som svarar på enkäten desto tydligare blir bilden av Borlängebornas behov.

Till dig som fått enkäten: Tack på förhand för att du svarar!

Trygghetsmätningen är en del i ett projekt som drivs av Polisregion Bergslagen. Övriga kommuner som deltar är Falun, Örebro och Karlstad. Mätningen genomförs årligen under åren 2022-2025.