Borlänge kommuns logotyp

Trygghetsmätning 2024 – dina svar är värdefulla

Har du fått hem enkäten i vår trygghetsundersökning? Ta chansen att berätta hur du upplever tryggheten i Borlänge och vilka eventuella problem du ser i ditt närområde. Om vi får veta kan vi lättare hitta åtgärder som ökar tryggheten.

Med hjälp av trygghetsmätningen vill Borlänge kommun och Polisen få en tydligare bild av hur Borlängebor ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de känner oro för att utsättas för brott och om de känner sig trygga där de bor.

Undersökningen görs med hjälp av en enkät som skickas ut till slumpvis utvalda Borlängebor under våren. Enkäten kan besvaras på papper eller digitalt via ett webbformulär.

Öka tryggheten

De svar som kommer in är ett värdefullt underlag för beslut om åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Ju fler som svarar på enkäten desto tydligare blir bilden av Borlängebornas behov.

Till dig som fått enkäten: Tack på förhand för att du svarar!

Trygghetsmätningen är en del i ett projekt som drivs av Polisregion Bergslagen. Övriga kommuner som deltar är Falun, Örebro och Karlstad. Mätningen genomförs årligen under åren 2022-2025.

Kontakt

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Borlänge kommuns brottsförebyggande samordnare Sonja Sahlin via e-post.

sonja.sahlin@borlange.se