Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 17 mars 2020

Info från regering och folkhälsomyndigheten

Distansundervisning för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildningen

Regeringen har idag, 17 mars 2020, beslutat att starkt rekommendera Sveriges samtliga gymnasieskolor att redan från imorgon övergå till distansundervisning.

Borlänge kommun kommer att följa regeringens rekommendationer. Beslutet har fattats under dagen av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande på delegation av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Information till elever och vårdnadshavare har skickats ut via UNIKUM (webbaserad lärplattform).

Undvik sociala kontakter om du har symtom eller är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
  • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
  • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska. Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och gör aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här