Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 26 mars 2020

Ökning av antalet fall i Borlänge

Antalet fall av covid-19 fortsätter öka i samhället.

I Borlänge finns nu konstaterade fall på äldreboendena Hessegården och Kungsljuset, samt bland personer som har hemtjänst.

Vi arbetar på många olika sätt med att begränsa smittspridningen. Inom omsorgen har noggranna hygienrutiner och användande av skyddsutrustning ytterst stor betydelse för att undvika smittspridning och samtidigt skydda sig själv. Kommunen har ett kontinuerligt, nära samarbete med Region Dalarnas smittskydd och följer deras råd.

Medarbetare ska som alltid följa basala hygienrutiner, det vill säga handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde. Utöver det ska även visir användas vid kontakt med brukare som har influensaliknande symtom.

Nyhet: Covid-19 inom omsorgen

Skärpta besöksregler på boenden

För att i så stor utsträckning som möjligt begränsa risken för smittspridning bland äldre och utsatta inför Borlänge kommun skärpta besöksregler på kommunens alla särskilda boenden. Alla besök avråds bestämt. Finns det speciella skäl till besök ska det först stämmas av med sjuksköterska eller enhetschef per telefon. Vi uppmanar också starkt att följa Folkhälsomyndighetens råd att inte besöka någon som är över 70 år och andra riskgrupper.

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här