Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 27 mars 2020

Många vill hjälpa

Den hjälp att handla matvaror och apoteksvaror för äldre som startade i onsdags, har använts av runt 20 Borlängebor så här långt och varit mycket uppskattad.

I helgen informerar kommunen om den möjligheten via Annonsbladet, som delas ut i brevlådorna. Många hör av sig till kommunen och undrar hur man kan hjälpa till och nu pågår ett arbete i länet att hitta en gemensam funktion för att hantera frivilliginsatser.

Samlad information särskilda hjälpinsatser.

Kommunens planering

Nu sprids coronaviruset mer allmänt i samhället och kommunen räknar med att inom kort ha coronaviruset i en stor del av kommunens verksamheter. Intensiv planering pågår för att säkra att viktiga verksamheter kan fortsätta fungera, trots personalfrånvaro. Det görs bland annat genom att omfördela resurser mellan verksamheter, rekrytering av vikarier, ändrade arbetssätt och tätt samarbete mellan olika verksamheter och enheter. Många kontakter tas också mellan olika aktörer i länet, Länsstyrelsen, Region Dalarna, andra kommuner med flera, för att samordna beslut, insatser och kommunikation så långt möjligt.

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här