Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 17 april 2020

Information från smittskydd i Falun

Smittskyddsläkare Anders Lindblom på Region Dalarna berättar om covid-19 - smittspridning och skyddsutrustning.Gymnasieskolorna får öppna för mindre elevgrupper

Sedan den 17 mars har Borlänges gymnasieskolor mest distansundervisning, men har haft möjlighet till viss undervisning på skolorna för enstaka elever. I och med regeringens beslut den 15 april blir det nu även möjligt att undervisa mindre grupper – förutsatt att skolan har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Matsalarna kommer dock inte att öppnas.

Det gäller för elever som:

  • Är i slutet av sin utbildningstid
  • Behöver genomföra praktiska examinationer som inte kan ske på distans
  • Har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
  • Behöver ta del av inslag som inte går att genomföra på distans.

Berörda elever och vårdnadshavare informeras via respektive skola.

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här