Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 20 april 2020

Ny strategi för utökad provtagning

Folkhälsomyndigheten presenterar nu den första versionen av nationella strategin för utökad provtagning för covid-19 i Sverige.

För att nå målbilden skulle analyskapaciteten behöva utökas till totalt 150 000 prover per vecka, vilket kräver insatser från nya aktörer och fler hemtester.
Läs mer härlänk till annan webbplats

Ny information om riskgrupper för covid-19

I en ny rapport identifierar Socialstyrelsen grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Enligt Socialstyrelsen är personer i riskgrupp de med:

  • Hög ålder, 70 år och däröver.
  • Fetma med ett BMI över 40.
  • Cancersjukdom eller med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom.
  • Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion.
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).
  • Personer med minst två av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
  • Personer med andra allvarliga sjukdomar som immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

Kombinationen av flera riskfaktorer ökar risken ytterligare.
Källa: krisinformation.selänk till annan webbplats

Broschyr på flera språk till Borlänges hushåll

Informationen som skickades ut via direktreklam till ca 25 000 hushåll i Borlänge finns även att ladda ner som .pdf på borlange.selänk till annan webbplats

Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar

Idrott främjar hälsan och är en viktig del av barn och ungdomars vardag. Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar. Läs mer härlänk till annan webbplats

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här