Borlänge kommun

Munskydd införs inom vård och omsorg

Från den 23 november används munskydd av personal för att skydda brukare och omsorgstagare från droppar och stänk.

Med den ökande smittspridningen i länet rekommenderar Regionen Dalarnas smittskydd och vårdhygien att munskydd används för att skydda brukare och omsorgstagare inom vård och omsorg.

Det betyder att kommunens personal kommer att använda munskydd i alla kontakter närmare än 1 meter med brukare och omsorgstagare.

Rekommendation är ett tillägg till ordinarie hygienrutiner. Munskyddet är personligt och används oavsett om brukare tillhör en riskgrupp eller inte.