Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Beslut om distansundervisning

Eleverna i Forssaklackskolans årskurs 7 kommer att ha fjärr- och distansundervisning under perioden 6-16 maj.

Till följd av att flertalet elever i årskurs 7 på Forssaklackskolan blivit sjuka har skolans rektor rådgjort med Smittskyddsenheten vid Region Dalarna. Smittskydd har rekommenderat att eleverna i årskurs 7 går över till distansundervisning under perioden 6-16 maj. Det blir totalt fem skoldagar eftersom det är långhelg i samband med Kristi Himmelfärdsdag nästa vecka.

De elever som studerar via distans kommer erbjudas matlådor för avhämtning. Berörda elever och vårdnadshavare får närmare information via skolan.

Det formella beslutet om att införa fjärr- och distansundervisning fattades den 5 maj av Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.