Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Hög andel barn och ungdomar bland nya smittade

Enligt Region Dalarna konstaterades 86 nya fall av smittade i Borlänge under vecka 37. Av dessa var nästan 56 % barn och ungdomar i åldern 6-19 år. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma och lämna prov vid symtom, även när lättnader av restriktionerna i samhället kommer den 29 september.

Enligt Region Dalarnas rapport om smittläget för vecka 37 hade 86 nya fall av smittade konstaterats i Borlänge. Av dessa var 48 stycken, nästan 56 %, barn och ungdomar i åldern 6-19 år.

Samtidigt som flera restriktioner i samhället tas bort från den 29 september, finns alltså smittan kvar och antalet nya fall har ökat i Borlänge de senaste veckorna. Risken att vissa människor, framför allt ovaccinerade äldre, kan bli allvarligt sjuka finns också kvar, även om en majoritet av befolkningen nu är vaccinerade.

Stanna hemma och testa vid symtom

För att stoppa smittspridningen är det viktigt att fortsätta följa de grundläggande råden. Den som får symtom som skulle kunna vara covid-19 ska fortfarande stanna hemma och lämna prov för covid-19. Rekommendationen om provtagning vid symtom gäller både vuxna och barn, från förskoleklass och uppåt.

Lämna prov för covid-19 – så går det till (1177.se) Länk till annan webbplats.

Det här gäller från den 29 september (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vaccinationsläget i Borlänge

Enligt Region Dalarnas statistik är 75 % av Borlänges invånare (från 16 år och uppåt) fullvaccinerade, medan 83 % fått dos 1 (Vaccinationsläget i Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2021-09-24). Regionen genomför just nu en satsning för att få fler att vaccinera sig mot covid-19. Ovaccinerade personer får på olika sätt, till exempel via brev eller samtal, information om varför, hur, var och när de kan vaccinera sig. Man vill också påminna alla som fått dos 1 att det är viktigt att ta dos 2 för att få ett så bra skydd som möjligt.

För ett par veckor sedan fick 16-17-åringar i Borlänges gymnasieskolor chansen att vaccinera sig på skolan. De som då fick den första dosen kommer att få dos 2 under vecka 39. I samband med det andra vaccinationstillfället kommer också äldre, ovaccinerade gymnasieelever att erbjudas vaccin.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer även yngre barn, från 12 års ålder, att erbjudas vaccin längre fram i höst. Planering för att kunna genomföra även denna vaccinering på skolan, görs i samarbete med Region Dalarna. Då barnen inte är myndiga krävs vårdnadshavares skriftliga godkännande före vaccinering. Mer information kommer att komma via skolan.

Rekommendation att skaffa e-legitimation till ungdomar 13-17 år

Region Dalarna uppmanar vårdnadshavare att hjälpa sina barn/ungdomar som fyllt 13 år att skaffa egen e-legitimation. Legitimationen behövs för att kunna logga in på 1177.se. Med e-legitimation kan ungdomarna utföra vårdärenden själva, till exempel beställa och se svar på test för covid-19.

Det finns två olika sätt att logga in på 1177.se, via BankID eller Freja e-id plus. Ett Mobilt SäkerhetsID eller motsvarande fungerar inte eftersom det är till för bankernas egna tjänster.

E-legitimation på 1177.se för dig som är 13–17 år - så här gör du Länk till annan webbplats.