Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Vaccinering med tredje dosen igång på SäBo

Påfyllnadsvaccineringen inom Borlänge kommuns särskilda boenden (SäBo) är igång. I måndags var Hällsjöhemmet först ut med att erbjuda de boende en tredje dos vaccin mot covid-19.

På Hällsjöhemmet i Borlänge påbörjades i måndags vaccinering med en tredje dos vaccin mot covid-19. Kommunens egna sjuksköterskor utför vaccineringen och under förutsättning att tillräckligt med vaccin levereras ska alla boende på Hällsjöhemmet ha fått sin tredje dos innan veckan är slut.

Även på övriga särskilda boenden är påfyllnadsvaccinering på gång. Målsättningen och förhoppningen är att alla boende som vill ha en tredje dos ska ha fått den inom två veckor. Förutom de som bor på särskilt boende kommer patienter som har växelvis boende eller korttidsplatser också att erbjudas vaccin.

– Det känns glädjande att äldre inom särskilt boende nu kan erbjudas dos tre så att risken för allvarlig sjukdom minskar om de på något sätt skulle utsättas för smitta, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn i Borlänge kommun.

Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma och testa sig vid symtom kvarstår även nu när flera nationella råd och restriktioner tagits bort. Detta har alla anställda i Borlänge kommun informerats och påmints om. Samtidigt har det under pandemin förekommit att människor varit smittbärare utan att uppvisa symtom, vilket gör att det aldrig går att garantera ett hundraprocentigt skydd mot smitta.

– Förutom att stanna hemma vid symtom, uppmanar vi även våra medarbetare inom vård och omsorg att fortsätta följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning enligt gällande rutin samt vaccinera sig, såvida man inte ännu gjort det. Att boende får en tredje dos vaccin är viktigt, men vi ska även i övrigt göra allt vi kan för att skydda de äldre, säger sektorchef Pernilla Söderlund.

Bakgrund:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att äldre och riskgrupper erbjuds en påfyllnadsdos, det vill säga en tredje dos vaccin, mot covid-19. Den tredje dosen ska erbjudas alla som bor inom särskilda boenden, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer över 80 år.

Källa: Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 . . .länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten.se)