Borlänge kommuns logotyp

Coronaviruset - företagare

Vi vet att det är många företag som påverkas hårt av coronaviruset. Vi har samlat länkar med information om coronaviruset och hur myndigheter och branschorganisationer arbetar.

Du är så klart också välkommen att kontakta näringslivskontoret för rådgivning på naringslivskontoret@borlange.se eller via servicecenter 0243-740 00.

Krishjälp till företagare i Borlänge

"Vilka av regeringens insatser är mitt företag berättigade till? Hur ansöker jag om medel? Hur går en permittering till?"

Få hjälp av affärsrådgivare eller jurister, redovisningsekonomer, beteendevetare och andra företagare. Boka ett första möte med näringslivskontoret, fysiskt-, eller telefon/digitalt för att föra en första analys görs av företagets behov.

Kontakta näringslivskontoret om du vill boka ett möte eller ansluta dig till nätverket. Se kontaktuppgifter ovan.

Stöd till företagare

Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akut kostnadsfri rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19.

Upphandlingsakutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingsdialog Dalarna erbjuder olika former av stöd. Bland annat rådgivning till upphandlare/inköpare med syfte att underlätta för leverantörer.

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regeringen har beslutat om stöd av tillfälliga rabatter till utsatta branscher som hyresstöd på 5 miljarder kronor. Länsstyrelsen i Dalarna hanterar bidragsansökan och information deras webbsida.

Insatser för att stödja näringslivet i Borlänge
Det handlar bland annat om möjligheter till uppskov med betalningar, uppskjutna tillståndsbesök och tidigareläggning av uteserveringar.

Material för: Tillsammans bromsar vi smittan

Påminn dina besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer eller bordsryttare där det är risk för trängsel.

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar. Därför har svenska myndigheter samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Minska covid-19-spridningen: råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner, skriva ut och använd materialet fritt.

Checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gatupratarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bordspratare länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, affischerlänk till annan webbplats

bordspratare för serveringsställenPDF och affischer för serveringsställen.PDF

Evenemang och sammankomster

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 personer inte ska hållas tills vidare. Det medför inställda evenemang inom kommunen. Men även mindre sammankomster med färre än 50 personer kan komma att ställas in av olika anledningar. För arrangörer av evenemang med färre än 50 personer finns en information från Folkhälsomyndigheten kring riskbedömning.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.